درباره

معرفی رشته ی جنگلداری و کشاورزی

رشته ی جنگلداری به علم مدیریت جنگل و کاشت درختان و امورمرتبط با منابع طبیعی اتلاق میشود و رشته ی کشاورزی فرایند تولید مواد غذایی و سایر محصولات مورد نیاز انسان از راه کاشت گیاهان و پرورش چهارپایان را شامل میشود.

در حقیقت جنگلداری و کشاورزی یکمبحث علمی – حیاتی است که با زندگی حیوانات و گیاهان و محیط زندگی و رشد  آن هامرتبط است.

این رشته در  حیطه ی ترمیم جنگل ها و مراتع،مدیریت منابع طبیعی و حفظ زیبایی های محیط زیست طبیعت اطرافمان مطالبی  را به شما میاموزد .
از موقعیت های شغلی که دانشجویان رشته ی کشاورزی و جنگلداری میتوانند در آن ها به فعالیت بپردازند میتوان به باغبانی(علم مطالعه ی گیاهان و سبزیجات)،جانورشناسی و علوم حیوانات و حتی شیلات و پرورش ماهی اشاره کرد.هنگامی که تصمیم گرفتید که میخواهید در دوره ی کارشناسی و یا کارشناسی ارشد در این رشته به تحصیل بپردازید،فرصت های بسیاری پیش روی شما خواهد بود.

میتوانید به صاحبان مشاغل دررابطه با مدیریت اثرات زیست محیطی کمک کنید.شما با علم بر اینکه حیوانات و گیاهان چگونه با محیط اطرافشان به تعامل میپردازند میتوانید درزمینه و حفظ  و کنترل حیات وحش به فعالیت بپردازید و حتی با خلق باغ هایی با  چشم انداززیبا و چشمگیرهمگان را به تمجید وادارید.

دانشجویان رشته ی کشاورزی و جنگلبانی میتوانند در حرفه های متنوعی از جمله حفاظت از منبع طبیعی، باغداری یا مدیریت منابع آبی مشغول به کار شوند.

شما با این کارتان به حیات وحش و محیط زیست خدمت شایانی عرصه میکنید.همچنین برخی رشته های مرتبط هستند که ممکن است به آن ها علاقمند باشید:

پایداری زیست محیطی

علوم غذایی

زمین شناسی

محیط زیست

دام پروری.

رشته های پیشنهادی در Agriculture & Forestry

نحوه رتبه بندی دانشگاه ها

دانشگاه های برتر در Agriculture & Forestry