درباره

علوم اجتماعی رشته ای است شامل تمام مطالعاتی که بر روابط میانافراد و مسائل مربوط به جامعه در مقیاس بزرگ متمرکز است.

با موضوعاتی نظیر اقتصاد، مطالعات منطقه ای و فرهنگی، علوم ارتباطات، روانشناسی و مطالعات جنسیتی و نژادی، علوم اجتماعیرشته ای است که در آن تئوری با تحقیقات ترکیب شده، به طوری که مفاهیم ونظریات قدیمی را می توان در زمینه های مدرن و با کاربرد های معاصر قرار داد و مقایسه کرد.

برخی از بهترینمشاغلی که فارغ التحصیلان علوم اجتماعی می توانند در آن ها به فعالیت بپردازند عبارتند از:

 

  • مشاور مدیریتی
  • مشاور سرمایه گذاری

کارآگاه یا محقق جنایی

  • تحلیلگر جغرافیایی
  • برنامه ریز شهری
  • متخصص روابط کارکنان

رشته های پیشنهادی در علوم اجتماعی

کارشناسی ارشد
رشته Migration and Diaspora Studies
فوق لیسانس  رشته Migration and Diaspora Studies در دانشگاه کارلتون کانادا   این برنامه ابتکاری فارغ التحصیل بین رشته ای در زمینه...
کارشناسی ارشد
رشته Economics
فوق لیسانس رشته Economics در دانشگاه کارلتون کانادا   برنامه کارشناسی ارشد ما در اقتصاد شامل آموزش دقیق در نظریه اقتصاد خرد...
کارشناسی ارشد
رشته Social Work
فوق لیسانس  رشته Social Work در دانشگاه کارلتون کانادا   مددکاران اجتماعی در زندگی مردم تفاوت ایجاد می کنند. آنها نه تنها...
فوق لیسانس رشته Science Education and Communication در دانشگاه دلف هلند   برنامه آموزش و ارتباطات علمی دانشگاه صنعتی دلفت (TU Delft)...