دانشگاه ملی استرالیا

 

دانشگاه ملی استرالیا – Australian National University

 

دانشگاه ملی استرالیا که در شهر کانبرا مستقر می‌باشد در سال ۱۹۴۶ تاسیس شد. این دانشگاه عضوی از دانشگاه های رده عالی استرالیا (گروه هشت) می باشد. دانشگاه ملی استرالیا اولین دانشگاه استرالیا و ۲۲ امین دانشگاه جهان محسوب می شود و فارغ التحصیلان برجسته بسیاری در این دانشگاه تحصیل نموده اند که میتوان به ۶ برنده جایزه  نوبل آنها اشاره نمود. کوین روود (نخست وزیر سابق استرالیا) نیز از دانش آموختگان این دانشگاه می باشد.

 

مدرک زبان

 

بسته به رشته آیلتس ۶.۵ تا ۷

 

شهریه ها

بسته به رشته متفاوت می باشد ولی به طور میانگین برای دانشجویان خارجی سالی۳۱۰۰۰  تا ۳۷۰۰۰ دلار استرالیا (لیسانس) و ۳۱۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰ دلار استرالیا (فوق لیسانس) می باشد.

 

مهلت ثبت نام

نیمسال اول: ۱۵ دسامبر

نیمسال دوم: ۳۱ می

 

رشته های مقطع لیسانس

 


BACCT
Bachelor of Accounting Flexible Undergraduate ۸۶ ۳ In Person
HACCT Bachelor of Accounting (Honours) Single Undergraduate ۱ In Person
BACTS Bachelor of Actuarial Studies Flexible Undergraduate ۹۵ ۳ In Person
HACTS Bachelor of Actuarial Studies (Honours) Single Undergraduate ۱ In Person
AACOM Bachelor of Advanced Computing (Honours) Flexible Undergraduate ۹۰ ۴ In Person
AACRD Bachelor of Advanced Computing (Research and Development) (Honours) Flexible Undergraduate ۹۹ ۴ In Person
BADAN Bachelor of Applied Data Analytics Flexible Undergraduate ۹۵ ۳ In Person
HADAN Bachelor of Applied Data Analytics (Honours) Single Undergraduate ۱ In Person
BAPRC Bachelor of Archaeological Practice Flexible Undergraduate ۸۰ ۳ In Person
HAPRC Bachelor of Archaeological Practice (Honours) Single Undergraduate ۱ In Person
BAHCR Bachelor of Art History and Curatorship Flexible Undergraduate ۸۰ ۳ In Person
HAHCR Bachelor of Art History and Curatorship (Honours) Single Undergraduate ۱ In Person
BARTS Bachelor of Arts Flexible Undergraduate ۸۰ ۳ In Person
HART2 Bachelor of Arts (Honours) Single Undergraduate ۱ In Person
HARTS Bachelor of Arts (Honours) Single Undergraduate ۱ In Person
BASIA Bachelor of Asian Studies Flexible Undergraduate ۸۰ ۳ In Person
HASIA Bachelor of Asian Studies (Honours) Single Undergraduate ۱ In Person
BAPYA Bachelor of Asia-Pacific Studies (Year in Asia) Single Undergraduate ۴ In Person
BBIOT Bachelor of Biotechnology Flexible Undergraduate ۸۰ ۳ In Person
HBIOT Bachelor of Biotechnology (Honours) Single Undergraduate ۱ In Person
BBUSA Bachelor of Business Administration Flexible Undergraduate ۸۲ ۳ In Person
HBUSA Bachelor of Business Administration (Honours) Single Undergraduate ۱ In Person
BCLAS Bachelor of Classical Studies Flexible Undergraduate ۸۰ ۳ In Person
HCLAS Bachelor of Classical Studies (Honours) Single Undergraduate ۱ In Person
BCOMM Bachelor of Commerce Flexible Undergraduate ۸۲ ۳ In Person
HCOMM Bachelor of Commerce (Honours) Single Undergraduate ۱ In Person
BCRIM Bachelor of Criminology Flexible Undergraduate ۸۰ ۳ In Person
HCRIM Bachelor of Criminology (Honours) Single Undergraduate ۱ In Person
BDESN Bachelor of Design Flexible Undergraduate ۳ In Person
HDESA Bachelor of Design Arts (Honours) Single Undergraduate ۱ In Person
BDEVS Bachelor of Development Studies Flexible Undergraduate ۸۰ ۳ In Person
HDEVS Bachelor of Development Studies (Honours) Single Undergraduate ۱ In Person
BECON Bachelor of Economics Flexible Undergraduate ۸۶ ۳ In Person
HECON Bachelor of Economics (Honours) Single Undergraduate ۱ In Person
AENGI Bachelor of Engineering (Honours) Flexible Undergraduate ۹۰ ۴ In Person
AENRD Bachelor of Engineering (Research and Development) (Honours) Flexible Undergraduate ۹۹ ۴ In Person
BENSU Bachelor of Environment and Sustainability Flexible Undergraduate ۸۰ ۳ In Person
HENSU Bachelor of Environment and Sustainability (Honours) Single Undergraduate ۱ In Person
AENSU Bachelor of Environment and Sustainability Advanced (Honours) Single Undergraduate ۹۵ ۴ In Person
HENVS Bachelor of Environmental Studies (Honours) Single Undergraduate ۱ In Person
BEURO Bachelor of European Studies Flexible Undergraduate ۸۰ ۳ In Person
HEURO Bachelor of European Studies (Honours) Single Undergraduate ۱ In Person
BFINN Bachelor of Finance Flexible Undergraduate ۸۶ ۳ In Person
HFINN Bachelor of Finance (Honours) Single Undergraduate ۱ In Person
AFEST Bachelor of Finance, Economics and Statistics (Honours) Single Undergraduate ۹۹ ۴ In Person
BGENE Bachelor of Genetics Flexible Undergraduate ۹۰ ۳ In Person
HGENE Bachelor of Genetics (Honours) Single Undergraduate ۱ In Person
BHLTH Bachelor of Health Science Vertical Undergraduate ۹۰ ۳ In Person
BIT Bachelor of Information Technology Flexible Undergraduate ۸۰ ۳ In Person
HIT Bachelor of Information Technology (Honours) Single Undergraduate ۱ In Person
BINBS Bachelor of International Business Single Undergraduate ۸۶ ۳ In Person
HINBS Bachelor of International Business (Honours) Single Undergraduate ۱ In Person
BIR Bachelor of International Relations Flexible Undergraduate ۹۰ ۳ In Person
HIR Bachelor of International Relations (Honours) Single Undergraduate ۱ In Person
BINSS Bachelor of International Security Studies Flexible Undergraduate ۹۰ ۳ In Person
HINSS Bachelor of International Security Studies (Honours) Single Undergraduate ۱ In Person
BLANG Bachelor of Languages Flexible Undergraduate ۸۰ ۳ In Person
HLANG Bachelor of Languages (Honours) Single Undergraduate ۱ In Person
HLAMS Bachelor of Latin American Studies (Honours) Single Undergraduate ۱ In Person
ALLB Bachelor of Laws (Honours) Flexible Undergraduate ۹۸ ۴ In Person
BMASC Bachelor of Mathematical Sciences Flexible Undergraduate ۹۵ ۳ In Person
HMASC Bachelor of Mathematical Sciences (Honours) Single Undergraduate ۱ In Person
BMEDS Bachelor of Medical Science Flexible Undergraduate ۹۰ ۳ In Person
HMDSA Bachelor of Medical Science (Honours) Single Undergraduate ۱ In Person
HMEDS Bachelor of Medical Science (Honours) Single Undergraduate ۱ In Person
BMECA Bachelor of Middle Eastern and Central Asian Studies Flexible Undergraduate ۸۰ ۳ In Person
HMECA Bachelor of Middle Eastern and Central Asian Studies (Honours) Single Undergraduate ۱ In Person
BMUSI Bachelor of Music Flexible Undergraduate ۸۰ ۳ In Person
HMUSI Bachelor of Music (Honours) Single Undergraduate ۱ In Person
BPAST Bachelor of Pacific Studies Flexible Undergraduate ۸۰ ۳ In Person
APHAR Bachelor of Philosophy (Honours) – Arts and Social Science Single Undergraduate ۹۹ ۴ In Person
APASP Bachelor of Philosophy (Honours) – Asia and the Pacific Single Undergraduate ۹۹ ۴ In Person
APHSC Bachelor of Philosophy (Honours) – Science Single Undergraduate ۹۹ ۴ In Person
APNAR Bachelor of Philosophy (Honours) / Bachelor of Arts (Honours) Single Undergraduate ۹۹ ۴ In Person
APNSC Bachelor of Philosophy (Honours) / Bachelor of Science (Honours) – ANU as home institution Single Undergraduate ۹۹ ۴ In Person
APNSN Bachelor of Philosophy (Honours) / Bachelor of Science (Honours) – NUS as home institution Single Undergraduate ۹۹ ۴ In Person
BPOLS Bachelor of Policy Studies Flexible Undergraduate ۸۰ ۳ In Person
HPOLS Bachelor of Policy Studies (Honours) Single Undergraduate ۱ In Person
BPLSC Bachelor of Political Science Flexible Undergraduate ۹۰ ۳ In Person
HPLSC Bachelor of Political Science (Honours) Single Undergraduate ۱ In Person
BPPE Bachelor of Politics, Philosophy and Economics Flexible Undergraduate ۹۶ ۳ In Person
HPPE Bachelor of Politics, Philosophy and Economics (Honours) Single Undergraduate ۱ In Person
APSYC Bachelor of Psychology (Honours) Single Undergraduate ۹۵ ۴ In Person
BSC Bachelor of Science Flexible Undergraduate ۸۰ ۳ In Person
ASCAD Bachelor of Science (Advanced) (Honours) Single Undergraduate ۹۵ ۴ In Person
HSC Bachelor of Science (Honours) Single Undergraduate ۱ In Person
BSPSY Bachelor of Science (Psychology) Flexible Undergraduate ۸۰ ۳ In Person
HSPSY Bachelor of Science (Psychology) (Honours) Single Undergraduate ۱ In Person
ASSAE Bachelor of Social Sciences (Honours in Actuarial Studies and Economics) Single Undergraduate ۹۵ ۴ In Person
ASENG Bachelor of Software Engineering (Honours) Flexible Undergraduate ۸۷ ۴ In Person
BSTAT Bachelor of Statistics Flexible Undergraduate ۸۶ ۳ In Person
HSTAT Bachelor of Statistics (Honours) Single Undergraduate ۱ In Person
BSTUD Bachelor of Studies Single Undergraduate ۸۰ ۳ In Person
BVART Bachelor of Visual Arts Flexible Undergraduate ۳ In Person
HVART Bachelor of Visual Arts (Honours) Single Undergraduate ۱ In Person
EADST Diploma of Advanced Studies Single Undergraduate ۱ In Person
ECOMP Diploma of Computing Single Undergraduate ۷۰ ۱ In Person
EDESN Diploma of Creative Design Single Undergraduate ۷۰ ۱ In Person
ELIBS Diploma of Liberal Studies Single Undergraduate ۷۰ ۱ In Person
EMUSI Diploma of Music Single Undergraduate ۷۰ ۱ In Person
ESCIE Diploma of Science Single Undergraduate ۷۰ ۱ In Person
۴۷۵۰FDD Flexible Double Degree Single Undergraduate ۵ In Person
۴۰۵۰FDD Flexible Double Degree – Arts, Social Sciences, Business, Science Flexible Undergraduate ۴ In Person
۴۳۵۰FDD Flexible Double Degree – Law (Honours) Single Undergraduate ۹۸ ۵ In Person

 

 

رشته های مقطع فوق لیسانس

 


۸۹۵۰XMCHD
Doctor of Medicine and Surgery Single Postgraduate ۴ In Person
MEMPA Executive Master of Public Administration Single Postgraduate ۱.۵ In Person
MEMPP Executive Master of Public Policy Single Postgraduate ۱ In Person
۷۰۵۰FDM Flexible Double Masters Single Postgraduate ۳ In Person
۶۴۵۹XGCACC Graduate Certificate of Accounting Single Postgraduate ۰.۵ In Person
CADAN Graduate Certificate of Applied Data Analytics Single Postgraduate ۰.۵ In Person
CARTS Graduate Certificate of Arts Single Postgraduate ۰.۵ In Person
CCSRM Graduate Certificate of Cyber Security, Strategy and Risk Management Single Postgraduate ۰.۵ In Person
CECON Graduate Certificate of Economics Single Postgraduate ۰.۵ In Person
۶۶۵۹XGCENV Graduate Certificate of Environment Single Postgraduate ۰.۵ In Person
CFAS Graduate Certificate of Finance and Actuarial Statistics Single Postgraduate ۰.۵ In Person
CLAW Graduate Certificate of Law Single Postgraduate ۰.۵ In Person
CMGMT Graduate Certificate of Management Single Postgraduate ۰.۵ In Person
۶۸۲۹XGCMDS Graduate Certificate of Military and Defence Studies Single Postgraduate ۰.۵ In Person
CMILL Graduate Certificate of Military Law Single Postgraduate ۰.۵ In Person
CPUBH Graduate Certificate of Public Health Single Postgraduate ۰.۵ In Person
۶۱۹۲XGCPPP Graduate Certificate of Public Policy Single Postgraduate ۰.۵ In Person
CSCIE Graduate Certificate of Science Single Postgraduate ۰.۵ In Person
CSTUD Graduate Certificate of Studies Single Postgraduate ۰.۵ In Person
CSTOL Graduate Certificate of Studies – Online Single Postgraduate ۰.۵ In Person
۶۵۰۶XGCTA Graduate Certificate of Teaching Asia Single Postgraduate ۰.۵ In Person
DADAN Graduate Diploma of Applied Data Analytics Single Postgraduate ۱ In Person
DBUSI Graduate Diploma of Business Single Postgraduate ۱ In Person
۶۷۰۶XGDCP Graduate Diploma of Computing Single Postgraduate ۱ In Person
DCSRM Graduate Diploma of Cyber Security, Strategy and Risk Management Single Postgraduate ۱ In Person
DECON Graduate Diploma of Economics Single Postgraduate ۱ In Person
DENVI Graduate Diploma of Environment Single Postgraduate ۱ In Person
DIAFF Graduate Diploma of International Affairs Single Postgraduate ۱ In Person
۶۳۰۳XGDLP Graduate Diploma of Legal Practice Single Postgraduate ۰.۵ Multi-Modal
۶۸۲۸XGDMDS Graduate Diploma of Military and Defence Studies Single Postgraduate ۱ In Person
DMILL Graduate Diploma of Military Law Single Postgraduate ۱ In Person
DPUBH Graduate Diploma of Public Health Single Postgraduate ۱ In Person
DPUBP Graduate Diploma of Public Policy Single Postgraduate ۱ In Person
۶۶۰۰XGDSCI Graduate Diploma of Science Single Postgraduate ۱ In Person
DSTUD Graduate Diploma of Studies Single Postgraduate ۱ In Person
MJD Juris Doctor Vertical Postgraduate ۳ In Person
MJDOL Juris Doctor – online Single Postgraduate ۳ Multi-Modal
۷۳۳۰HJD Juris Doctor (Honours) Single Postgraduate ۳ In Person
۷۴۱۴XMACCT Master of Accounting Single Postgraduate ۲ In Person
۷۴۲۰XMACTP Master of Actuarial Practice Single Postgraduate ۲.۵ In Person
۷۴۱۰XMACTS Master of Actuarial Studies Single Postgraduate ۲ In Person
MANTH Master of Anthropology Single Postgraduate ۲ In Person
VANTH Master of Anthropology (Advanced) Single Postgraduate ۲ In Person
MAAPD Master of Applied Anthropology and Participatory Development Single Postgraduate ۲ In Person
MAAPO Master of Applied Anthropology and Participatory Development – Online Single Postgraduate ۱.۵ In Person
VAAPD Master of Applied Anthropology and Participatory Development (Advanced) Single Postgraduate ۲ In Person
VAAPO Master of Applied Anthropology and Participatory Development (Advanced) – Online Single Postgraduate ۱.۵ In Person
MADAN Master of Applied Data Analytics Single Postgraduate ۱.۵ In Person
MAPEC Master of Applied Economics Single Postgraduate ۲ In Person
۷۴۲۱XMAPFN Master of Applied Finance Single Postgraduate ۱.۵ In Person
MAESC Master of Archaeological and Evolutionary Science Vertical Postgraduate ۲ In Person
VAESC Master of Archaeological and Evolutionary Science (Advanced) Single Postgraduate ۲ In Person
VARSC Master of Archaeological Science (Advanced) Single Postgraduate ۲ In Person
MAHCS Master of Art History and Curatorial Studies Vertical Postgraduate ۲ In Person
VAHCS Master of Art History and Curatorial Studies (Advanced) Single Postgraduate ۲ In Person
MMUAU Master of Arts – Arts Administration / Master of Museum and Heritage Studies Single Postgraduate ۲ In Person
MANPS Master of Asian and Pacific Studies Vertical Postgraduate ۲ In Person
VANPS Master of Asian and Pacific Studies (Advanced) Single Postgraduate ۲ In Person
VASTP Master of Astronomy and Astrophysics (Advanced) Single Postgraduate ۲ In Person
VBIAN Master of Biological Anthropology (Advanced) Single Postgraduate ۲ In Person
MBIOS Master of Biological Sciences Single Postgraduate ۲ In Person
VBIOS Master of Biological Sciences (Advanced) Single Postgraduate ۲ In Person
MBIOT Master of Biotechnology Single Postgraduate ۲ In Person
VBIOT Master of Biotechnology (Advanced) Single Postgraduate ۲ In Person
MBADM Master of Business Administration Single Postgraduate ۱.۵ In Person
VBADM Master of Business Administration (Advanced) Single Postgraduate ۲ In Person
MBINS Master of Business Information Systems Single Postgraduate ۲ In Person
VBINS Master of Business Information Systems (Advanced) Single Postgraduate ۲ In Person
VCLAS Master of Classical Studies (Advanced) Single Postgraduate ۲ In Person
MCLCH Master of Climate Change Single Postgraduate ۲ In Person
۷۶۰۱XMCPSY Master of Clinical Psychology Single Postgraduate ۲ In Person
VCOMM Master of Commerce (Advanced) Single Postgraduate ۲ In Person
۷۷۰۶XMCOMP Master of Computing Single Postgraduate ۲ In Person
VCOMP Master of Computing (Advanced) Single Postgraduate ۲ In Person
MCRJR Master of Criminology, Justice and Regulation Vertical Postgraduate ۲ In Person
VCRJR Master of Criminology, Justice and Regulation (Advanced) Single Postgraduate ۲ In Person
VCHAM Master of Culture Health and Medicine (Advanced) Single Postgraduate ۲ Multi-Modal
MCHAM Master of Culture, Health and Medicine Vertical Postgraduate ۲ Multi-Modal
MCSRM Master of Cyber Security, Strategy and Risk Management Single Postgraduate ۱.۵ In Person
MDEMO Master of Demography Vertical Postgraduate ۲ In Person
VDEMO Master of Demography (Advanced) Single Postgraduate ۲ In Person
MDESN Master of Design Single Postgraduate ۲ In Person
VDESN Master of Design (Advanced) Single Postgraduate ۲ In Person
MDIGA Master of Digital Arts Single Postgraduate ۲ In Person
VDIGA Master of Digital Arts (Advanced) Single Postgraduate ۲ In Person
MDHPC Master of Digital Humanities and Public Culture Single Postgraduate ۲ In Person
VDHPC Master of Digital Humanities and Public Culture (Advanced) Single Postgraduate ۲ In Person
MDIPL Master of Diplomacy Vertical Postgraduate ۲ In Person
VDIPL Master of Diplomacy (Advanced) Single Postgraduate ۲ In Person
VEASC Master of Earth Sciences (Advanced) Single Postgraduate ۲ In Person
MECPO Master of Economic Policy Single Postgraduate ۲ In Person
MECON Master of Economics Single Postgraduate ۲ In Person
MENCH Master of Energy Change Single Postgraduate ۲ In Person
VENCH Master of Energy Change (Advanced) Single Postgraduate ۲ In Person
NDSTE Master of Engineering in Digital Systems and Telecommunications Single Postgraduate ۲ In Person
NMECH Master of Engineering in Mechatronics Single Postgraduate ۲ In Person
NENPH Master of Engineering in Photonics Single Postgraduate ۲ In Person
NENRE Master of Engineering in Renewable Energy Single Postgraduate ۲ In Person
MEINV Master of Entrepreneurship and Innovation Vertical Postgraduate ۲ In Person
VEINV Master of Entrepreneurship and Innovation (Advanced) Single Postgraduate ۲ In Person
MENVI Master of Environment Vertical Postgraduate ۲ In Person
VENVI Master of Environment (Advanced) Single Postgraduate ۲ In Person
MEREC Master of Environmental and Resource Economics Vertical Postgraduate ۲ In Person
MEMDV Master of Environmental Management and Development Vertical Postgraduate ۲ In Person
MEMOL Master of Environmental Management and Development – Online Single Postgraduate ۲ In Person
VEMDV Master of Environmental Management and Development (Advanced) Single Postgraduate ۲ In Person
MENVS Master of Environmental Science Single Postgraduate ۲ In Person
VENVS Master of Environmental Science (Advanced) Single Postgraduate ۲ In Person
۷۴۱۸XMFIN Master of Finance Single Postgraduate ۲ In Person
MFIEC Master of Financial Economics Single Postgraduate ۲ In Person
MFINM Master of Financial Management Single Postgraduate ۱ In Person
MFORE Master of Forestry Single Postgraduate ۲ In Person
VFORE Master of Forestry (Advanced) Single Postgraduate ۲ In Person
MLING Master of General and Applied Linguistics Vertical Postgraduate ۲ In Person
VLING Master of General and Applied Linguistics (Advanced) Single Postgraduate ۲ In Person
MGLOB Master of Globalisation Vertical Postgraduate ۲ In Person
VGLOB Master of Globalisation (Advanced) Single Postgraduate ۲ In Person
MHIST Master of History Vertical Postgraduate ۲ In Person
VHIST Master of History (Advanced) Single Postgraduate ۲ In Person
MINPP Master of Innovation and Professional Practice Vertical Postgraduate ۲ In Person
MIDEC Master of International and Development Economics Vertical Postgraduate ۲ In Person
MIDNK Master of International and Development Economics – ANU-Nankai University Single Postgraduate ۱.۵ In Person
MIMGT Master of International Management Vertical Postgraduate ۲ In Person
VIMGT Master of International Management (Advanced) Single Postgraduate ۲ In Person
MINTR Master of International Relations Vertical Postgraduate ۲ In Person
VINTR Master of International Relations (Advanced) Single Postgraduate ۲ In Person
VIIMW Master of Islam in the Modern World (Advanced) Single Postgraduate ۲ In Person
MLLM Master of Laws Single Postgraduate ۱ In Person
NLLEN Master of Laws in Environmental Law Single Postgraduate ۱ In Person
NLLGR Master of Laws in Government and Regulation Single Postgraduate ۱ In Person
NLLIL Master of Laws in International Law Single Postgraduate ۱ In Person
NLLSL Master of Laws in International Security Law Single Postgraduate ۱ In Person
NLLGD Master of Laws in Law, Governance and Development Single Postgraduate ۱ In Person
NLLML Master of Laws in Migration Law Single Postgraduate ۱ In Person
MLEAD Master of Leadership Vertical Postgraduate ۲ In Person
VLEAD Master of Leadership (Advanced) Single Postgraduate ۲ In Person
MLEGP Master of Legal Practice Single Postgraduate ۱.۵ Multi-Modal
MMGMT Master of Management Vertical Postgraduate ۲ In Person
VMGMT Master of Management (Advanced) Single Postgraduate ۲ In Person
MMGMTS Master of Management ANU/Tsinghua Single Postgraduate ۲ In Person
MMKMT Master of Marketing Management Vertical Postgraduate ۲ In Person
VMKMT Master of Marketing Management (Advanced) Single Postgraduate ۲ In Person
VMASC Master of Mathematical Sciences (Advanced) Single Postgraduate ۲ In Person
MMECA Master of Middle Eastern and Central Asian Studies Single Postgraduate ۲ In Person
VMECA Master of Middle Eastern and Central Asian Studies (Advanced) Single Postgraduate ۲ In Person
۷۸۲۹XMMDS Master of Military and Defence Studies Single Postgraduate ۱.۵ In Person
۷۸۲۸XMMDSA Master of Military and Defence Studies (Advanced) Single Postgraduate ۲ In Person
۷۳۱۶XMMIL Master of Military Law Single Postgraduate ۱ In Person
MMUHS Master of Museum and Heritage Studies Single Postgraduate ۲ In Person
VMUHS Master of Museum and Heritage Studies (Advanced) Single Postgraduate ۲ In Person
MMUSI Master of Music Single Postgraduate ۲ In Person
VMUSI Master of Music (Advanced) Single Postgraduate ۲ In Person
MNSPO Master of National Security Policy Single Postgraduate ۲ In Person
VNSPO Master of National Security Policy (Advanced) Single Postgraduate ۲ In Person
MNEUR Master of Neuroscience Single Postgraduate ۲ In Person
VNEUR Master of Neuroscience (Advanced) Single Postgraduate ۲ In Person
MNUCL Master of Nuclear Science Single Postgraduate ۲ In Person
MPLSC Master of Political Science Vertical Postgraduate ۲ In Person
VPLSC Master of Political Science (Advanced) Single Postgraduate ۲ In Person
۷۴۱۳XMPACC Master of Professional Accounting Single Postgraduate ۱.۵ In Person
MPROM Master of Project Management Single Postgraduate ۲ In Person
VPROM Master of Project Management (Advanced) Single Postgraduate ۲ In Person
MPUAD Master of Public Administration Single Postgraduate ۲ In Person
MPUBH Master of Public Health Vertical Postgraduate ۲ In Person
VPUBH Master of Public Health (Advanced) Single Postgraduate ۲ Multi-Modal
MPUPP Master of Public Policy Vertical Postgraduate ۲ In Person
MPPAU Master of Public Policy/Master of Public Policy ANU – U Tokyo Single Postgraduate ۲ In Person
MPPUT Master of Public Policy/Master of Public Policy ANU-U Tokyo Single Postgraduate ۲ In Person
VSCBS Master of Science (Advanced) in Biological Sciences Single Postgraduate ۲ In Person
VSCQB Master of Science (Advanced) in Quantitative Biology and Bioinformatics Single Postgraduate ۲ In Person
MSCOM Master of Science Communication Single Postgraduate ۲ Multi-Modal
۷۶۲۴XMSCO Master of Science Communication Outreach Single Postgraduate ۱ In Person
NSCBS Master of Science in Biological Sciences Vertical Postgraduate ۲ In Person
NSCQB Master of Science in Quantitative Biology and Bioinformatics Vertical Postgraduate ۲ In Person
MSCAU Master of Science in Science Communication Single Postgraduate ۱ In Person
MSRES Master of Social Research Single Postgraduate ۲ In Person
VSRES Master of Social Research (Advanced) Single Postgraduate ۲ In Person
MSTAT Master of Statistics Single Postgraduate ۲ In Person
MSTST Master of Strategic Studies Vertical Postgraduate ۲ In Person
VSTST Master of Strategic Studies (Advanced) Single Postgraduate ۲ In Person
MSTUD Master of Studies Single Postgraduate ۲ In Person
VSTUD Master of Studies (Advanced) Single Postgraduate ۲ In Person
MTRAN Master of Translation Vertical Postgraduate ۲ In Person
VTRAN Master of Translation (Advanced) Single Postgraduate ۲ In Person
MVISA Master of Visual Arts Single Postgraduate ۲ In Person
VVISA Master of Visual Arts (Advanced) Single Postgraduate ۲ In Person

 

 

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *