درباره

علوم زمیندر واقع نوعی خاص از سیاره‌شناسی است که به بررسی و مطالعهٔ ساختار و ترکیباتاین کره ی خاکی، ویژگی‌های فیزیکی، جنبه‌های در حال تغییر و پدیده‌های طبیعی آن میپردازد.

زمین در معرض خطر قرار دارد, خوشبختانه متخصصین این رشته میتوانند طبیعت را در برابر خطراتی که آن را تهدید میکندحفظ کرده و به ما کمک کنند تا سهم خود را در رابطه با این امر انجام دهیم.

این رشته به مطالعه جهان طبیعی ازهمه جهات و همچنین تاثیر انسان برروی آن میپردازد.از طریق این امر میتوانیم آسیب های وارده را کاهش داده و تا جاییکه ممکن است انرژی خود را صرف حفظ طبیعت کنیم.

مطالعه ی مسائلی از قبیل جمعیت،تغییرات جهانی آب و هوا و از بین رفتن منابع طبیعی،بر عهده ی دانشجویان این رشته میباشد و دانشجویان میبایستی تمرکز خود را بر روی بحران های زیست محیطی قرار دهند.

برخی از تخصص هایی که میتوانید از میان آن ها گرایش کارشناسی یا کارشناسی ارشد خود را انتخاب کنید عبارتند از:

زمین شناسی

مطالعات آب و هوا و هواشناسی

اقیانوس شناسی،هیدرولوژی و مدیریت آب

سم شناس

تنوع زیستی و حفاظت

محیط زیست

پیش بینی مخاطرات طبیعی

دانشجویان این رشته بایستی در زمینه های فیزیک و بیوشیمی مهارت داشته باشند  تا قادر باشند همه ی مشاهدات و تجرباتخود را آزمایش و ثبت  کنند.

رشته های پیشنهادی در Environmental Studies & Earth Sciences

کارشناسی ارشد
رشته Earth Sciences
فوق لیسانس رشته Earth Sciences در دانشگاه کارلتون کانادا   کارشناسی ارشد رشته علوم زمین در دانشگاه کارلتون، تحت نظر مرکز جغرافیایی...
کارشناسی ارشد
رشته Geophysics
فوق لیسانس رشته Geophysics در دانشگاه وسترن انتاریو کانادا   فوق لیسانس رشته Geophysics در دانشگاه وستر انتاریو کانادا ، وظیفه اصلی...
کارشناسی ارشد
رشته Industrial Ecology
فوق لیسانس رشته Industrial Ecology در دانشگاه دلف هلند   بوم شناسی صنعتی دانشگاه صنعتی دلفت (TU Delft) به دانشجویان با استعدادی...
کارشناسی ارشد
رشته Environment and Business
فوق لیسانس رشته Environment and Business در دانشگاه واترلو کانادا   کارشناسی ارشد محیط زیست و تجارت که توسط دانشگاه واترلو ارائه...

نحوه رتبه بندی دانشگاه ها

دانشگاه های برتر در Environmental Studies & Earth Sciences