معرفی رشته حقوق

 

شخص دارنده مدرک حقوق قادر به وضع قوانین، مقررات و احکامیاست که رفتار اجتماعی را مدیریت و کنترل می کنند.

قانون یکی از قدیمی ترین و اصیل ترینرشته ها در طول تاریخ است و بنابرین انتظار میرود سطح توقعات بیشتری را برآورده سازد.

هنگامی که شما تصمیم بگیرید که یک قاضی یا یک وکیل مدافع یا دادستان بشوید، و یا حتی تمرکز خود را صرف انجام امور حقوقی یک شرکت یا سازمان خاص کنید، در هر یک از این حالات از شما انتظار میرود که پیچیدگی های قانون را به خوبی بشناسید،از دایره واژگان وسیع و مهارت های ارتباطی خیلی خوبی برخوردار باشید،و بتوانید همه نکات و مسائل را را به وسیله ی یک حافظه ی قوی و تفکر تحیل گرایانه مورد بررسی قرار دهید.

این رشته از آن دست رشته هایی است که شما در هر جنبه ای از زندگیبا آن سر و کار خواهید داشت. لذا جای تعجب نیست که رشته حقوق در زمینه های مختلفی از جمله موارد ذیل ارائه می شود:

حقوق بین الملل

قانون جنایی

قانون مدنی

قانون از منظر عمومی

قانون از منظر خصوصی

حق ثبت اختراع و حقوق فکری

هر یک از این زیر رشته های حقوقی به شما درک عمیقی از قانون اساسی، نظریه حقوقی، سیستم های حقوقی و موسسات حقوقیمیدهد.