درباره

معرفی رشته علوم طبیعی و ریاضیات

آیا ریاضیات کشف شد یا اختراع شد؟

در واقع مطالعه همه پدیده های طبیعی، با هدف درک و فهم قوانین نانوشته ای است که ما را احاطه کرده است هدف اصلی  این رشته میباشد. این رشته به زیربخش های علوم زندگی،محیط زیست، آناتومی،گیاه شناسی و کشاورزی و یا علوم فیزیکی، مانند فیزیک، علوم زمین، نجوم، یا شیمیتقسیم می شود. دانشجویانی که از اینرشته فارغ التحصیل می شوند، در بسیاری از زمینه ها شغل پیداخواهند کرد ، زیرا ریاضی در همه جا مورد استفاده است.

برخی از شاخص ترنی این مشاغل عبارتند از:

آمار

رمزنگاری

قواعد بازی ها

امور مالی و دارایی

اقتصاد

فلسفه

رشته های پیشنهادی در Natural Sciences & Mathematics

کارشناسی ارشد
رشته Applied Physics
فوق لیسانس رشته Applied Physics در دانشگاه دلف هلند   برنامه کاربردی فیزیک دانشگاه صنعتی دلفت (TU Delft) پدیده هایی را شامل...
کارشناسی ارشد
رشته Biology
فوق لیسانس رشته Biology در دانشگاه کارلتون کانادا   رشته Biology – کارشناسی ارشد ما در زیست شناسی به شدت به سمت...
کارشناسی ارشد
رشته Biomedical Engineering
فوق لیسانس رشته Biomedical Engineering در دانشگاه اتاوا کانادا   فوق لیسانس رشته Biomedical Engineering در دانشگاه اتاوا کانادا – فوق لیسانس...
کارشناسی ارشد
رشته Neuroscience
فوق لیسانس رشته Neuroscience در دانشگاه کارلتون کانادا   (رشته Neuroscience – رشته علوم اعصاب) مغز: مرز نهایی. مغز که اغلب به...

نحوه رتبه بندی دانشگاه ها

دانشگاه های برتر در Natural Sciences & Mathematics