درباره

معرفی رشته علوم طبیعی و ریاضیات

آیا ریاضیات کشف شد یا اختراع شد؟

در واقع مطالعه همه پدیده های طبیعی، با هدف درک و فهم قوانین نانوشته ای است که ما را احاطه کرده است هدف اصلی  این رشته میباشد. این رشته به زیربخش های علوم زندگی،محیط زیست، آناتومی،گیاه شناسی و کشاورزی و یا علوم فیزیکی، مانند فیزیک، علوم زمین، نجوم، یا شیمیتقسیم می شود. دانشجویانی که از اینرشته فارغ التحصیل می شوند، در بسیاری از زمینه ها شغل پیداخواهند کرد ، زیرا ریاضی در همه جا مورد استفاده است.

برخی از شاخص ترنی این مشاغل عبارتند از:

آمار

رمزنگاری

قواعد بازی ها

امور مالی و دارایی

اقتصاد

فلسفه

رشته های پیشنهادی در Natural Sciences & Mathematics

کارشناسی ارشد
رشته Mathematics and Statistics
فوق لیسانس رشته Mathematics and Statistics در دانشگاه کارلتون کانادا   دانشکده ریاضیات و آمار رشته Mathematics and Statistics را ارائه می...
کارشناسی ارشد
رشته Applied Mathematics
فوق لیسانس رشته Applied Mathematics در دانشگاه دلف هلند   برنامه ریاضیات کاربردی دانشگاه صنعتی دلفت (TU Delft) دانش آموزان خود را...
کارشناسی ارشد
رشته Astronomy(M.Sc.)
فوق لیسانس رشته Astronomy(M.Sc.) در دانشگاه وسترن انتاریو کانادا   رشته Astronomy(M.Sc.) – این دوره برنامه هایی در زمینه نجوم  را در...
کارشناسی ارشد
رشته Neuroscience
فوق لیسانس رشته Neuroscience در دانشگاه کارلتون کانادا   (رشته Neuroscience – رشته علوم اعصاب) مغز: مرز نهایی. مغز که اغلب به...

نحوه رتبه بندی دانشگاه ها

دانشگاه های برتر در Natural Sciences & Mathematics