درباره

معرفی رشته پزشکی و بهداشت 

در طول دوره ی پزشکی مسایل و نکات خیلی مهم و کاربردی فرا خواهید گرفت. مانند این که ریه چپ شما کوچکتر از ریه راست شما است تا بتواند قلب شما را بپوشاند.

پزشکی و سلامت یک رشته تحصیلیگسترده و پیچیده است که با کسب دانش در زمینه معالجه و پیشگیری از بیماری ها ی انسان ها و حیواناتسر و کار دارد.

درسال های اول این رشته ی تحصیلی بر روی دانش مقدماتی در مورد چگونگی کارکرد بدن انسان یا حیوان تمرکز می کند؛ ودر ادامه با تحصیلات پیشرفته تر در مورد طب داخلی، اطفال، روانپزشکی و جراحی ادامه مییابد؛این که کدام یک از این زیر شاخه ها را انتخاب کنید به انتخاب شغل آینده شما نیز برمیگردد.

دانشجویان رشته ی پزشکیبه عنوان انترن و کارآموز،در بیمارستان ها و مراکز درمانی تحت نظارت اساتیدشان دوره خواهند دیدو به کسب تجربه خواهند پرداخت.

زیرشاخه های رشته ی پزشکی عبارتند از:

زیست شناسی

سلامت عمومی

دندانپزشکی

دامپزشکی

پرستاری

تغذیه

بهداشت و باروری

دانشجویانی که تحصیلات خود در این رشته را به پایان برسانند میتوانند در این زمینه ها به فعالیت بپردازند:

جراحی

تکنسین پزشکی (تکنسین اتاق عمل)

روانپزشکی

پرستاری

متخصص تغذیه

دکتر دامپزشکی

دندانپزشکی

مامایی

رشته های پیشنهادی در Medicine & Health

کارشناسی ارشد
رشته Advanced Health Care Practice
رشته  Advanced Health Care Practice رشته  Advanced Health Care Practice  – (رشته مراقبت های بهداشتی پیشرفته ) اولین رویداد در این رشته...
رشته ی (M.H.I.S)Health Information Science   رشته ی  Health Information Science  (علوم اطلاعات سلامت)   این دوره در دانشگاه وسترن انتاریو یک...
فوق لیسانس رشته Health – Science, Technology and Policy در دانشگاه کارلتون کانادا   ویژگی های بارز برنامه کارشناسی ارشد ما در...
کارشناسی ارشد
رشته Biomedical Engineering
فوق لیسانس رشته Biomedical Engineering در دانشگاه اتاوا کانادا   فوق لیسانس رشته Biomedical Engineering در دانشگاه اتاوا کانادا – فوق لیسانس...

نحوه رتبه بندی دانشگاه ها

دانشگاه های برتر در Medicine & Health