درباره

در طول دوره ی پزشکی مسایل و نکات خیلی مهم و کاربردی فرا خواهید گرفت. مانند این که ریه چپ شما کوچکتر از ریه راست شما است تا بتواند قلب شما را بپوشاند.

پزشکی و سلامت یک رشته تحصیلیگسترده و پیچیده است که با کسب دانش در زمینه معالجه و پیشگیری از بیماری ها ی انسان ها و حیواناتسر و کار دارد.

درسال های اول این رشته ی تحصیلی بر روی دانش مقدماتی در مورد چگونگی کارکرد بدن انسان یا حیوان تمرکز می کند؛ ودر ادامه با تحصیلات پیشرفته تر در مورد طب داخلی، اطفال، روانپزشکی و جراحی ادامه مییابد؛این که کدام یک از این زیر شاخه ها را انتخاب کنید به انتخاب شغل آینده شما نیز برمیگردد.

دانشجویان رشته ی پزشکیبه عنوان انترن و کارآموز،در بیمارستان ها و مراکز درمانی تحت نظارت اساتیدشان دوره خواهند دیدو به کسب تجربه خواهند پرداخت.

زیرشاخه های رشته ی پزشکی عبارتند از:

زیست شناسی

سلامت عمومی

دندانپزشکی

دامپزشکی

پرستاری

تغذیه

بهداشت و باروری

دانشجویانی که تحصیلات خود در این رشته را به پایان برسانند میتوانند در این زمینه ها به فعالیت بپردازند:

جراحی

تکنسین پزشکی (تکنسین اتاق عمل)

روانپزشکی

پرستاری

متخصص تغذیه

دکتر دامپزشکی

دندانپزشکی

مامایی

رشته های پیشنهادی در Medicine & Health

کارشناسی ارشد
رشته ی Physical Therapy
فوق لیسانس  رشته ی Physical Therapy در دانشگاه وسترن انتاریو کانادا   رشته ی Physical Therapy – رشته فزیو تراپی ، مدرک...
کارشناسی ارشد
رشته Foods and Nutrition
فوق لیسانس رشته Foods and Nutrition در دانشگاه وسترن انتاریو کانادا   فوق لیسانس رشته Foods and Nutrition در دانشگاه وسترن انتاریو...
کارشناسی ارشد
رشته ی Public Health
فوق لیسانس رشته ی   Public Health  در دانشگاه وسترن انتاریو کانادا   رشته ی  Public Health – رشته ی سلامت عمومی دانشجویان...
دکترا رشته PhD Programme of Wageningen University PhD  در دانشگاه واخنینگن هلند   این دانشگاه به دلیل تحقیقات خلاقانه و مبتکرانه شناخته...

نحوه رتبه بندی دانشگاه ها

دانشگاه های برتر در Medicine & Health