تحقیقات دانشگاه علوم کاربردی وین

  دانشجویان علوم کاربردی وین می توانند در زمینه های علوم زیستی، تکنولوژی، طراحی و ساخت، مدیریت، علوم سلامت و مراقبت های پزشکی، ارتباطات و علوم اجتماعی تحصیل کنند. تحصیل در این دانشگاه در مقطع کارشناسی به زبان آلمانی است ولی در مقطع کارشناسی ارشد دانشجویان می توانند در رشته ی علوم زیستی به زبان انگلیسی تحصیل کنند. دانشگاه علوم کاربردی وین به عنوان یکی از بزرگترین دانشگاه های علوم کاربردی در اتریش بر جنبه های تحقیقاتی و زیرمجموعه های تحقیقاتی زیر تمرکز دارد:  

  • علوم کاربردی:

بیوتکنولوژی بیوتکنولوژی مولکولی تحقیقات در زمینه پایداری

  • ساختمان و طراحی:

اقتصاد ساختمانی مهندسی سازه معماری پایدار و ساختمان های هوشمند

  • علوم بهداشتی:

روش مبتنی بر عمل تحقیقات بهداشتی تشخیص آزمایشگاهی، تصویربرداری پزشکی و درمان تابشی

  • کار اجتماعی:

تحقیق در مورد دوران کودکی، جوانان و خانواده ها سیاست های اجتماعی و اقتصاد اجتماعی پژوهش اجتماعی کار

  • علوم پرستاری کاربردی:

ارزیابی تحقیقات در مورد مراقبت های بهداشتی و پرستاری روش مبتنی بر تمرین در تحقیقات بهداشتی و پرستاری تحقیق در ارتقای و پیشگیری از سلامت در مراقبت های بهداشتی و پرستاری

  • مهندسی:

تولید و اتوماسیون امنیت و ایمنی فن آوری های هوشمند و سبز

  • بخش عمومی:

حسابداری و مالیات تحقیقات مدیریت دولتی   این دانشگاه از طریق همکاری با شرکت ها و صنایع قادر به تامین بودجه ی مناسبی جهت گسترش زیرساخت های تحقیقاتی خود است. موسسه بیوتکنولوژی (VIBT) دانشگاه علوم کاربردی وین به دانشجویان و محققان امکان گسترش تحقیقات در زمینه بیوتکنولوژی داده است. علاوه بر این در سال ۲۰۱۴ دانشگاه با افتتاح مرکز فن آوری زیرساخت های خود در زمینه ی تحقیقاتی “ساخت و اتوماسیون” را گسترش داده است. همچنین دانشگاه به عنوان بخشی از یک توافقنامه همکاری، دو آزمایشگاه برای برنامه های کاربردی در سطح جهانی را تأسیس خواهد کرد. در محوطه اصلی دانشگاه یک آزمایشگاه جنبشی فیزیوتراپی و یک سیستم پخت لیزر برای زمینه سازی نمونه اولیه سریع نیز وجود دارد که زمینه ی تحقیقات را برای دانشجویان و محققان فراهم می کند.