دانشگاه فرایبورگ  –  Universität Freiburg

 

دانشگاه فرایبورگ که در سال ۱۴۵۷تاسیس شد یکی از دانشگاه‌های آلمان است که در رشته های علوم انسانی، علوم طبیعی،مهندسی، پزشکی و حقوق در دو مقطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی دانشجو می پذیرد. این دانشگاه از قدیمی‌ترین دانشگاه‌های اروپا می‌باشد. دانشگاه فرایبورگ در سال ۲۰۰۷ به عنوان دانشگاه برتر آلمان انتخاب شد. از جمله دانش آموختگان مطرح این دانشگاه مارتین هایدگر فیلسوف معاصر می باشد.

 

مدرک زبان

برای دروس به زبان انگلیسی:

سطح B2

برای دروس به زبان آلمانی:

DSH 2 or 3

 

شهریه ها

۱۵۰۰  یورو در هر ترم

 

مهلت ثبت نام

Detailed application periods for winter semester 2018/2019
hochschulstart.de-subjects (Medicine, Pharmacy and Dentistry)
for applicants who gained their higher education entrance qualifications prior to 16/01/2018 (“old school leavers”)
by 31/05/2018
hochschulstart.de-subjects (Medicine, Pharmacy and Dentistry)
for applicants who have gained or will gain their higher education entrance qualifications
from 16/01/2018 to 15/07/2018 inclusive
by 15/07/2018
Subjects with restricted university admission from 01/06/2018 to 15/07/2018
Open admission subjects from 01/06/2018 to 05/10/2018
Higher semesters with restrictive admissions from 01/06/2018 to 15/07/2018
Higher semesters without restrictive admissions from 01/06/2018 to 05/10/2018

 

 

 

رشته های مقطع لیسانس

A

Ancient Civilization Studies
Bachelor of Arts (B.A.) – ۲ field degree program – Major Field

Ancient Near Eastern Studies
Bachelor of Arts (B.A.) – ۲ field degree program – Major Field

Ancient Near Eastern Studies
Bachelor of Arts (B.A.) – ۲ field degree program – Minor Field

Applied Political Science
Bachelor of Arts (B.A.) – ۲ field degree program – Major Field

Archaeological Sciences
Bachelor of Arts (B.A.) – ۲ field degree program – Major Field

Archaeological Sciences
Bachelor of Arts (B.A.) – ۲ field degree program – Minor Field

Art History
Bachelor of Arts (B.A.) – ۲ field degree program – Major Field

Art History
Bachelor of Arts (B.A.) – ۲ field degree program – Minor Field

B

Biology
Bachelor of Science (B.Sc.) – ۱ field degree program

Biology
Polyvalent dual-major bachelor’s degree program (with secondary-school teaching degree option) – Major field (with secondary-school teaching degree option)

Business Administration
Bachelor of Arts (B.A.) – ۲ field degree program – Minor Field

Business Administration (Public and Non-Profit-Management)
Bachelor of Science (B.Sc.) – ۱ field degree program

C

Catalan
Bachelor of Arts (B.A.) – ۲ field degree program – Minor Field

Catholic Theology
Polyvalent dual-major bachelor’s degree program (with secondary-school teaching degree option) – Major field (with secondary-school teaching degree option)

Catholic Theology – Ecclesiastical Examination
Ecclesiastical Examination – ۱ field degree program

Catholic-Theological Studies
Bachelor of Arts (B.A.) – ۱ field degree program

Catholic-Theological Studies
Bachelor of Arts (B.A.) – ۲ field degree program – Minor Field

Chemistry
Bachelor of Science (B.Sc.) – ۱ field degree program

Chemistry
Polyvalent dual-major bachelor’s degree program (with secondary-school teaching degree option) – Major field (with secondary-school teaching degree option)

Chinese
Polyvalent dual-major bachelor’s degree program (with secondary-school teaching degree option) – Major field (with secondary-school teaching degree option)

Classical and Christian Archaeology
Bachelor of Arts (B.A.) – ۲ field degree program – Minor Field

Classical Philology
Bachelor of Arts (B.A.) – ۲ field degree program – Major Field

Classical Philology
Bachelor of Arts (B.A.) – ۲ field degree program – Minor Field

Cognitive Science
Bachelor of Arts (B.A.) – ۲ field degree program – Minor Field

Computer Science
Bachelor of Science (B.Sc.) – ۱ field degree program

Computer Science
Polyvalent dual-major bachelor’s degree program (with secondary-school teaching degree option) – Major field (with secondary-school teaching degree option)

Cultural and Social Anthropology
Bachelor of Arts (B.A.) – ۲ field degree program – Major Field

Cultural and Social Anthropology
Bachelor of Arts (B.A.) – ۲ field degree program – Minor Field

Cultural Anthropology and European Anthropology
Bachelor of Arts (B.A.) – ۲ field degree program – Major Field

Cultural Anthropology and European Anthropology
Bachelor of Arts (B.A.) – ۲ field degree program – Minor Field

Cultural Media Studies
Bachelor of Arts (B.A.) – ۲ field degree program – Major Field

D

Dentistry
State Examination

E

Early Modern and Modern History
Bachelor of Arts (B.A.) – ۲ field degree program – Major Field

Earth Sciences
Bachelor of Science (B.Sc.) – ۱ field degree program

Economic Science
Polyvalent dual-major bachelor’s degree program (with secondary-school teaching degree option) – Major field (with secondary-school teaching degree option)

Economics
Bachelor of Arts (B.A.) – ۲ field degree program – Minor Field

Economics
Bachelor of Science (B.Sc.) – ۱ field degree program

Educational Science and Education Management
Bachelor of Arts (B.A.) – ۲ field degree program – Major Field

Educational Science and Education Management
Bachelor of Arts (B.A.) – ۲ field degree program – Minor Field

Embedded Systems Engineering
Bachelor of Science (B.Sc.) – ۱ field degree program

English
Polyvalent dual-major bachelor’s degree program (with secondary-school teaching degree option) – Major field (with secondary-school teaching degree option)

English and American Studies
Bachelor of Arts (B.A.) – ۲ field degree program – Major Field

English and American Studies
Bachelor of Arts (B.A.) – ۲ field degree program – Minor Field

Environmental Hydrology
Bachelor of Science (B.Sc.) – ۲ field degree program – Minor Field

Environmental Natural Sciences
Bachelor of Science (B.Sc.) – ۲ field degree program – Major Field

European Societies and Cultures
Bachelor of Arts (B.A.) – ۲ field degree program – Minor Field

F

Forestry and Environment
Bachelor of Science (B.Sc.) – ۲ field degree program – Major Field

FrancoMedia – French Language, Literature, and Media Culture
Bachelor of Arts (B.A.) – ۲ field degree program – Major Field

French
Bachelor of Arts (B.A.) – ۲ field degree program – Minor Field

French
Polyvalent dual-major bachelor’s degree program (with secondary-school teaching degree option) – Major field (with secondary-school teaching degree option)

G

Geography
Bachelor of Arts (B.A.) – ۲ field degree program – Minor Field

Geography
Bachelor of Science (B.Sc.) – ۱ field degree program

Geography
Polyvalent dual-major bachelor’s degree program (with secondary-school teaching degree option) – Major field (with secondary-school teaching degree option)

German
Polyvalent dual-major bachelor’s degree program (with secondary-school teaching degree option) – Major field (with secondary-school teaching degree option)

German Linguistics
Bachelor of Arts (B.A.) – ۲ field degree program – Minor Field

German Studies
Bachelor of Arts (B.A.) – ۲ field degree program – Major Field

German Studies from a German–French Perspective
Bachelor of Arts (B.A.) – ۲ field degree program – Major Field

German Studies: German Literature
Bachelor of Arts (B.A.) – ۲ field degree program – Minor Field

Greek
Polyvalent dual-major bachelor’s degree program (with secondary-school teaching degree option) – Major field (with secondary-school teaching degree option)

H

History
Bachelor of Arts (B.A.) – ۲ field degree program – Major Field

History
Bachelor of Arts (B.A.) – ۲ field degree program – Minor Field

History
Polyvalent dual-major bachelor’s degree program (with secondary-school teaching degree option) – Major field (with secondary-school teaching degree option)

Human Medicine
State Examination

I

IberoCultura – Spanish Language, Literature, and Culture
Bachelor of Arts (B.A.) – ۲ field degree program – Major Field

Interdisciplinary Foundations of Political Science
Bachelor of Arts (B.A.) – ۲ field degree program – Minor Field

International Forestry
Bachelor of Science (B.Sc.) – ۲ field degree program – Minor Field

Islamic Studies
Bachelor of Arts (B.A.) – ۲ field degree program – Major Field

Islamic Studies
Bachelor of Arts (B.A.) – ۲ field degree program – Minor Field

Italian
Bachelor of Arts (B.A.) – ۲ field degree program – Minor Field

Italian
Polyvalent dual-major bachelor’s degree program (with secondary-school teaching degree option) – Major field (with secondary-school teaching degree option)

J

Jewish Studies
Bachelor of Arts (B.A.) – ۲ field degree program – Major Field

Jewish Studies
Bachelor of Arts (B.A.) – ۲ field degree program – Minor Field

L

Latin
Polyvalent dual-major bachelor’s degree program (with secondary-school teaching degree option) – Major field (with secondary-school teaching degree option)

Law
State Examination

Liberal Arts and Sciences
Bachelor of Arts (B.A.) or Bachelor of Science (B.Sc.) – ۱ field degree program

M

Magister Catholic Theology
Magister Theologiae – ۱ field degree program

Mathematics
Bachelor of Science (B.Sc.) – ۱ field degree program

Mathematics
Polyvalent dual-major bachelor’s degree program (with secondary-school teaching degree option) – Major field (with secondary-school teaching degree option)

Meteorology and Climatology
Bachelor of Science (B.Sc.) – ۲ field degree program – Minor Field

Microsystems Engineering (taught in German)
Bachelor of Science (B.Sc.) – ۱ field degree program

Molecular Medicine
Bachelor of Science (B.Sc.) – ۱ field degree program

Musicology
Bachelor of Arts (B.A.) – ۲ field degree program – Major Field

Musicology
Bachelor of Arts (B.A.) – ۲ field degree program – Minor Field

N

Nature Conservation and Landscape Management
Bachelor of Science (B.Sc.) – ۲ field degree program – Minor Field

Nursing Sciences
Bachelor of Science (B.Sc.) – ۱ field degree program

P

Pharmaceutical Sciences
Bachelor of Science (B.Sc.) – ۱ field degree program

Pharmacy
State Examination

Philosophy
Bachelor of Arts (B.A.) – ۲ field degree program – Major Field

Philosophy
Bachelor of Arts (B.A.) – ۲ field degree program – Minor Field

Philosophy/Ethics
Polyvalent dual-major bachelor’s degree program (with secondary-school teaching degree option) – Major field (with secondary-school teaching degree option)

Physical Education
Polyvalent dual-major bachelor’s degree program (with secondary-school teaching degree option) – Major field (with secondary-school teaching degree option)

Physics
Bachelor of Science (B.Sc.) – ۱ field degree program

Physics
Polyvalent dual-major bachelor’s degree program (with secondary-school teaching degree option) – Major field (with secondary-school teaching degree option)

Political Science
Bachelor of Arts (B.A.) – ۲ field degree program – Major Field

Political Science
Bachelor of Arts (B.A.) – ۲ field degree program – Minor Field

Political Science
Polyvalent dual-major bachelor’s degree program (with secondary-school teaching degree option) – Major field (with secondary-school teaching degree option)

Portuguese
Bachelor of Arts (B.A.) – ۲ field degree program – Minor Field

Psychology
Bachelor of Arts (B.A.) – ۲ field degree program – Minor Field

Psychology
Bachelor of Science (B.Sc.) – ۱ field degree program

R

Regio Chimica
Bachelor of Science (B.Sc.) – ۱ field degree program

Romance Studies
Bachelor of Arts (B.A.) – ۲ field degree program – Major Field

Russia Studies
Bachelor of Arts (B.A.) – ۲ field degree program – Major Field

Russian
Polyvalent dual-major bachelor’s degree program (with secondary-school teaching degree option) – Major field (with secondary-school teaching degree option)

S

Scandinavian Studies
Bachelor of Arts (B.A.) – ۲ field degree program – Major Field

Scandinavian Studies
Bachelor of Arts (B.A.) – ۲ field degree program – Minor Field

Sinology
Bachelor of Arts (B.A.) – ۲ field degree program – Major Field

Sinology
Bachelor of Arts (B.A.) – ۲ field degree program – Minor Field

Slavic Studies
Bachelor of Arts (B.A.) – ۲ field degree program – Major Field

Slavic studies
Bachelor of Arts (B.A.) – ۲ field degree program – Minor Field

Sociology
Bachelor of Arts (B.A.) – ۲ field degree program – Major Field

Sociology
Bachelor of Arts (B.A.) – ۲ field degree program – Minor Field

Spanish
Bachelor of Arts (B.A.) – ۲ field degree program – Minor Field

Spanish
Polyvalent dual-major bachelor’s degree program (with secondary-school teaching degree option) – Major field (with secondary-school teaching degree option)

Sports Science – Exercise and Health
Bachelor of Science (B.Sc.) – ۱ field degree program

Sustainable Systems Engineering
Bachelor of Science (B.Sc.) – ۱ field degree program

W

Wood and Bioenergy
Bachelor of Science (B.Sc.) – ۲ field degree program – Minor Field

 

رشته های مقطع فوق لیسانس

A

Ancient Civilization Studies
Master of Arts (M.A.)

Ancient Near Eastern Studies – Living Environments in Past and Present
Master of Arts (M.A.)

Applied Physics
Master of Science (M.Sc.)

Applied Political Science
Master of Arts (M.A.)

Archaeological Sciences
Master of Arts (M.A.)

Art History
Master of Arts (M.A.)

B

Biochemistry and Biophysics
Master of Science (M.Sc.)

Bioinformatics and Systems Biology*
Master of Science (M.Sc.)

Biology
Master of Education (M.Ed.)

Biology
Master of Science (M.Sc.)

Biomedical Sciences (Continuing Education Program)
Master of Science (M.Sc.)

British and North American Cultural Studies
Master of Arts (M.A.)

Business Administration (Public and Non-Profit-Management)
Master of Science (M.Sc.)

C

Catholic Theology
Master of Education (M.Ed.)

Catholic Welfare Studies and Christian Social Studies*
Master of Arts (M.A.)

Catholic Welfare Studies and Ethics
Master of Arts (M.A.)

Chemistry
Master of Education (M.Ed.)

Chemistry
Master of Science (M.Sc.)

Classical Cultures
Master of Arts (M.A.)

Classical Philology
Master of Arts (M.A.)

Clinical Psychology, Neurosciences and Rehabilitation Sciences
Master of Science (M.Sc.)

Cognitive Psychology, Learning and Work
Master of Science (M.Sc.)

Cognitive Science*
Master of Science (M.Sc.)

Comparative History of Modern Age
Master of Arts (M.A.)

Comparative Theology
Master of Arts (M.A.)

Computer Science
Master of Education (M.Ed.)

Computer Science
Master of Science (M.Sc.)

Crystalline Materials*
Master of Science (M.Sc.)

Cultural and Social Anthropology
Master of Arts (M.A.)

Cultural Anthropology of European Societies
Master of Arts (M.A.)

D

Diversity in the Islamic World*
Master of Arts (M.A.)

E

Economic Science
Master of Education (M.Ed.)

Economics
Master of Science (M.Sc.)

Economics
Master of Science (M.Sc.)

Educational Science*
Master of Arts (M.A.)

Educational Science – Teaching and Learning
Master of Arts (M.A.)

Embedded Systems Engineering
Master of Science (M.Sc.)

English
Master of Education (M.Ed.)

English Language and Linguistics
Master of Arts (M.A.)

English Literatures and Literary Theory 
Master of Arts (M.A.)

Environmental Governance
Master of Science (M.Sc.)

Environmental Sciences
Master of Science (M.Sc.)

European Anthropology*
Master of Arts (M.A.)

European Linguistics*
Master of Arts (M.A.)

European Literatures and Cultures
Master of Arts (M.A.)

F

Forest Ecology and Management*
Master of Science (M.Sc.)

Forest Sciences
Master of Science (M.Sc.)

French
Master of Education (M.Ed.)

G

Gender Studies
Master of Arts (M.A.)

Geography
Master of Education (M.Ed.)

Geography of Global Change
Master of Science (M.Sc.)

Geology
Master of Science (M.Sc.)

German
Master of Education (M.Ed.)

German as a Second Language/Intercultural German language and literature studies*
Master of Arts (M.A.)

German as a Second Language/Intercultural German language and literature studies
Master of Arts (M.A.)

German Literature
Master of Arts (M.A.)

German-French Journalism
Master of Arts (M.A.)

German-French Law
Master of Laws (LL.M.)

Germanic Linguistics
Master of Arts (M.A.)

Global Urban Health (Continuing Education Program)
Master of Science (M.Sc.)

Greek
Master of Education (M.Ed.)

H

History
Master of Arts (M.A.)

History
Master of Education (M.Ed.)

Hydrology
Master of Science (M.Sc.)

I

Indo-European Linguistics
Master of Arts (M.A.)

Intelligent Embedded Microsystems (Continuing Education Program)
Master of Science (M.Sc.)

Intercutural Studies – Germany and France.
Master of Arts (M.A.)

Interdisciplinary Anthropology
Master of Arts (M.A.)

Interdisciplinary Health Promotion (Continuing Education Program)
Master of Science (M.Sc.)

International Economic Relations
Master of Arts (M.A.)

International Literary Studies: German-Russian Transfers*
Master of Arts (M.A.)

International Taxation (Continuing Education Program)
Master of Business Administration (MBA)

Italian
Master of Education (M.Ed.)

J

Jewish Studies
Master of Arts (M.A.)

L

Latin
Master of Education (M.Ed.)

Law
Master of Laws (LL.M.)

Linguistics
Master of Arts (M.A.)

M

Magister Catholic Theology
Magister Theologiae – ۱ field degree program

Magister Theologiae*
Magister Theologiae – ۱ field degree program

Master of Economics and Politics*
Master of Arts (M.A.)

Master of Finance*
Master of Arts (M.A.)

Mathematics
Master of Education (M.Ed.)

Mathematics
Master of Science (M.Sc.)

Media Culture Research
Master of Arts (M.A.)

Medical Technology (Continuing Education Program)*
Master of Science (M.Sc.)

Medieval and Renaissance Studies
Master of Arts (M.A.)

Medieval Latin Philology, Editorial Theory and Codicology
Master of Arts (M.A.)

Microsystems Engineering (taught in English)
Master of Science (M.Sc.)

Microsystems Engineering (taught in German)
Master of Science (M.Sc.)

Modern China Studies
Master of Arts (M.A.)

Modern German Literature, Culture, Media
Master of Arts (M.A.)

Modern Islamic World
Master of Arts (M.A.)

Molecular Medicine
Master of Science (M.Sc.)

Musicology
Master of Arts (M.A.)

N

Neuroscience
Master of Science (M.Sc.)

Nursing Sciences
Master of Science (M.Sc.)

P

Palliative Care (Continuing Education Program)
Master of Science (M.Sc.)

Periodontics (Continuing Education Program)*
Master of Science (M.Sc.)

Periodontology and Implant Therapy (continuing education program)
Master of Science (M.Sc.)

Pharmaceutical Sciences
Master of Science (M.Sc.)

Philosophy
Master of Arts (M.A.)

Philosophy/Ethics
Master of Education (M.Ed.)

Photovoltaics (Continuing Education Program)*
Master of Science (M.Sc.)

Physical Education
Master of Education (M.Ed.)

Physicotechnical Medicine (Continuing Education Program)*
Master of Science (M.Sc.)

Physics
Master of Education (M.Ed.)

Physics
Master of Science (M.Sc.)

Political Science
Master of Arts (M.A.)

Political Science
Master of Education (M.Ed.)

R

Renewable Energy Engineering and Management
Master of Science (M.Sc.)

Renewable Energy Management*
Master of Science (M.Sc.)

Romance Studies
Master of Arts (M.A.)

Russia Studies – Literature, History, and German–Russian Cultural Contact
Master of Arts (M.A.)

Russian
Master of Education (M.Ed.)

S

Scandinavian Literary and Cultural History
Master of Arts (M.A.)

Slavic Philology
Master of Arts (M.A.)

Social Sciences
Master of Arts (M.A.)

Sociology
Master of Arts (M.A.)

Solar Energy Engineering (Continuing Education Program)
Master of Science (M.Sc.)

Spanish
Master of Education (M.Ed.)

Sports Science – Applied Exercise Research
Master of Science (M.Sc.)

Sports Science – Human Movement Science and Health*
Master of Science (M.Sc.)

Sports Science – Physical Activity and Health*
Master of Arts (M.A.)

Sustainable Materials
Master of Science (M.Sc.)

Sustainable Systems Engineering
Master of Science (M.Sc.)

T

Taxation (Continuing Education Program)
Master of Arts (M.A.)

V

Variation and Change in the German Language*
Master of Arts (M.A.)

 

 

رشته های مقطع فوق لیسانس به زبان انگلیسی

A

Applied Physics
Master of Science (M.Sc.)

B

Biomedical Sciences (Continuing Education Program)
Master of Science (M.Sc.)

British and North American Cultural Studies
Master of Arts (M.A.)

C

Crystalline Materials*
Master of Science (M.Sc.)

E

Economics
Master of Science (M.Sc.)

English
Master of Education (M.Ed.)

English Language and Linguistics
Master of Arts (M.A.)

English Literatures and Literary Theory 
Master of Arts (M.A.)

Environmental Governance
Master of Science (M.Sc.)

Environmental Sciences
Master of Science (M.Sc.)

F

Forest Sciences
Master of Science (M.Sc.)

G

Geology
Master of Science (M.Sc.)

Global Urban Health (Continuing Education Program)
Master of Science (M.Sc.)

L

Liberal Arts and Sciences
Bachelor of Arts (B.A.) or Bachelor of Science (B.Sc.) – ۱ field degree program

M

Microsystems Engineering (taught in English)
Master of Science (M.Sc.)

N

Neuroscience
Master of Science (M.Sc.)

P

Physics
Master of Science (M.Sc.)

R

Renewable Energy Engineering and Management
Master of Science (M.Sc.)

S

Social Sciences
Master of Arts (M.A.)

Solar Energy Engineering (Continuing Education Program)
Master of Science (M.Sc.)

Sustainable Systems Engineering
Master of Science (M.Sc.)

 

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *