بورسیه تحصیلی انگلستان

دانشگاه یورک – York University

 

 

دانشگاه یورک دومین مدرسه آموزش عالی بزرگ در انتاریو واقع در تورنتو، انتاریو، کانادا است. این دانشگاه دارای ۱۱ دانشکده شامل دانشکده مطالعات پایه، دانشکده مهندسی، مدرسه عالی بازرگانی شولیک، دانشکده گلندن، دانشکده تربیت معلم، دانشکده هنر، دانشکده طراحی، دانشکده بهداشت، دانشکده مطالعات محیط زیست می باشد. دانشکده علوم و مهندسی یورک طراحی بخشی از ابزار تحقیقات فضایی ناسا در اکتشافات مریخ را بعهده دارد.

 

مدرک زبان

بسته به رشته آیلتس ۶.۵ تا ۷.۵ (دانشکده مهندسی)

 

شهریه ها

بسته به رشته متفاوت می باشد ولی به طور میانگین برای دانشجویان خارجی سالی ۲۵۰۰۰ دلار کانادا می باشد.

 

مهلت ثبت نام

ترم پائیز: ۷ مارس

ترم تابستان: ۱۱ آوریل

ترم زمستان: ۱۵ نوامبر

 

رشته های مقطع لیسانس

Accounting

Offered by Liberal Arts & Professional Studies as a Full-Time program, starting in the Fall, Winter or Summer term.

Offered as MAcc

Accounting

Offered as BA

Actuarial Science

Offered by Faculty of Science as a Full-Time or Part-Time program, starting in the Fall, Winter or Summer term.

Offered as Graduate Diploma

Advanced Management Graduate Diploma

Offered as BA

African Studies

Offered by Liberal Arts & Professional Studies as a Full-Time or Part-Time program, starting in the Fall, Winter or Summer term.

Offered as BA or iBA

Anthropology

Offered by Liberal Arts & Professional Studies as a Full-Time or Part-Time program, starting in the Fall, Winter or Summer term.

Offered as MA or PhD

Anthropology – Social

Offered as Certificate

Anti-Racist Research & Practice

Offered by Liberal Arts & Professional Studies as a Full-Time program, starting in the Fall, Winter or Summer term.

Offered as BA or BSc

Applied Mathematics

Offered by Faculty of Science as a Full-Time or Part-Time program, starting in the Fall, Winter or Summer term.

Offered as BA

Art History

Offered by School of the Arts, Media, Performance & Design as a Full-Time program, starting in the Fall, Winter or Summer term.

Offered as MA

Art History

Offered as PhD

Art History & Visual Culture

Offered as Graduate Diploma

Arts & Media Administration Graduate Diploma

Offered as Graduate Diploma

Asian Studies Graduate Diploma

Offered as Certificate

Athletic Therapy

Offered by Faculty of Health as a Full-Time program, starting in the Fall term.

Offered as BEd

Bachelor of Education

Offered by Faculty of Education as a Full-Time program, starting in the Fall term.

Offered as BEd

Bachelor of Education (French)

Offered by Faculty of Education as a Full-Time program, starting in the Fall term.

Offered as BSc

Biochemistry

Offered by Faculty of Science as a Full-Time or Part-Time program, starting in the Fall, Winter or Summer term.

Offered as BSc or iBSc

Biology

Offered by Faculty of Science as a Full-Time or Part-Time program, starting in the Fall, Winter or Summer term.

Offered as MSc or PhD

Biology

Offered as BSc or iBSc

Biology / Biologie

Offered by Glendon as a Full-Time or Part-Time program, starting in the Fall, Winter or Summer term.

Offered as BSc or iBSc

Biomedical Science

Offered by Faculty of Science as a Full-Time or Part-Time program, starting in the Fall, Winter or Summer term.

Offered as BSc

Biophysics

Offered by Faculty of Science as a Full-Time or Part-Time program, starting in the Fall, Winter or Summer term.

Offered as BSc

Biotechnology

Offered by Faculty of Science as a Full-Time or Part-Time program, starting in the Fall, Winter or Summer term.

Offered as BA

Business & Society

Offered by Liberal Arts & Professional Studies as a Full-Time or Part-Time program, starting in the Fall, Winter or Summer term.

Offered as Graduate Diploma

Business & Sustainability Graduate Diploma

Offered as BBA or iBBA

Business Administration

Offered by Schulich School of Business as a Full-Time program, starting in the Fall term.

Offered as EMBAIMBAMBA, MBA in India, MBA/JD, MBA/MFA/MA or PhD

Business Administration

Offered as MBAN

Business Analytics

Offered as BA

Business Economics

Offered by Liberal Arts & Professional Studies as a Full-Time or Part-Time program, starting in the Fall, Winter or Summer term.

Offered as BA or iBA

Business Economics / Économie et commerce

Offered by Glendon as a Full-Time or Part-Time program, starting in the Fall, Winter or Summer term.

Offered as Certificate

Canadian Business for Internationally Educated Professionals

Offered by Liberal Arts & Professional Studies as a Full-Time program, starting in the Fall term.

Offered as BA or iBA

Canadian Studies / Études canadiennes

Offered by Glendon as a Full-Time or Part-Time program, starting in the Fall, Winter or Summer term.

Offered as BSc

Chemistry

Offered by Faculty of Science as a Full-Time or Part-Time program, starting in the Fall, Winter or Summer term.

Offered as MSc or PhD

Chemistry

Offered as BA

Children’s Studies

Offered by Liberal Arts & Professional Studies as a Full-Time or Part-Time program, starting in the Fall term.

Offered as BA

Cinema & Media Studies

Offered by School of the Arts, Media, Performance & Design as a Full-Time or Part-Time program, starting in the Fall, Winter or Summer term.

Offered as MA or PhD

Cinema & Media Studies

Offered as BEng

Civil Engineering

Offered by Lassonde School of Engineering as a Full-Time program, starting in the Fall term.

Offered as MASc or PhD

Civil Engineering

Offered as BA

Classical Studies/Classics

Offered by Liberal Arts & Professional Studies as a Full-Time or Part-Time program, starting in the Fall, Winter or Summer term.

Offered as BA

Cognitive Science

Offered by Liberal Arts & Professional Studies as a Full-Time or Part-Time program, starting in the Fall, Winter or Summer term.

Offered as BCom

Commerce

Offered by Liberal Arts & Professional Studies as a Full-Time or Part-Time program, starting in the Fall, Winter or Summer term.

Offered as MA or PhD

Communication & Culture

Offered as BA or iBA

Communication Studies

Offered by Liberal Arts & Professional Studies as a Full-Time or Part-Time program, starting in the Fall or Winter term.

Offered as BA or iBA

Communications

Offered by Glendon as a Full-Time or Part-Time program, starting in the Fall term.

Offered as Certificate

Community Arts Practice

Offered by Faculty of Environmental Studies as a Part-Time program, starting in the Fall term.

Offered as BSc

Computational Mathematics

Offered by Faculty of Science as a Full-Time or Part-Time program, starting in the Fall, Winter or Summer term.

Offered as BEng

Computer Engineering

Offered by Lassonde School of Engineering as a Full-Time or Part-Time program, starting in the Fall term.

Offered as BAiBABSc or iBSc

Computer Science

Offered by Lassonde School of Engineering as a Full-Time or Part-Time program, starting in the Fall, Winter or Summer term.

Offered as BA or BSc

Computer Security

Offered by Lassonde School of Engineering as a Full-Time or Part-Time program, starting in the Fall, Winter or Summer term.

Offered as MCI

Conference Interpreting

Offered as BA

Creative Writing

Offered by Liberal Arts & Professional Studies as a Full-Time or Part-Time program, starting in the Fall term.

Offered as BA

Criminology

Offered by Liberal Arts & Professional Studies as a Full-Time or Part-Time program, starting in the Fall term.

Offered as MA or PhD

Critical Disability Studies

Offered as Certificate

Cultural and Artistic Practice for Environmental and Social Justice (CAP)

Offered by Faculty of Environmental Studies as a Full-Time or Part-Time program, starting in the Fall term.

Offered as BA

Culture & Expression

Offered by Liberal Arts & Professional Studies as a Full-Time or Part-Time program, starting in the Fall, Winter or Summer term.

Offered as Graduate Diploma

Curatorial Studies in Visual Culture Graduate Diploma

Offered as BFA

Dance

Offered by School of the Arts, Media, Performance & Design as a Full-Time or Part-Time program, starting in the Fall, Winter or Summer term.

Offered as MA or MFA

Dance

Offered as PhD

Dance Studies

Offered as Graduate Diploma

Democratic Administration Graduate Diploma

Offered as BDes or Joint Program

Design

Offered by School of the Arts, Media, Performance & Design as a Full-Time program, starting in the Fall term.

Offered as MDes

Design

Offered as MA

Development Studies

Offered as BA

Digital Media

Offered by School of the Arts, Media, Performance & Design or Lassonde School of Engineering as a Full-Time or Part-Time program, starting in the Fall, Winter or Summer term.

Offered as MA or MSc

Digital Media

Offered as BDEM

Disaster & Emergency Management

Offered by Liberal Arts & Professional Studies as a Full-Time or Part-Time program, starting in the Fall, Winter or Summer term.

Offered as MDEM

Disaster & Emergency Management

Offered as Certificate

Discipline of Teaching English as an International Language (D-TEIL)

Offered by Glendon as a Full-Time program, starting in the Fall term.

Offered as BA or iBA

Drama Studies / Études d’art dramatique

Offered by Glendon as a Full-Time or Part-Time program, starting in the Fall, Winter or Summer term.

Offered as Graduate Diploma

Early Childhood Education Graduate Diploma

Offered as BSc

Earth & Atmospheric Science

Offered by Lassonde School of Engineering as a Full-Time or Part-Time program, starting in the Fall, Winter or Summer term.

Offered as MSc or PhD

Earth & Space Science

Offered as BA

East Asian Studies

Offered by Liberal Arts & Professional Studies as a Full-Time or Part-Time program, starting in the Fall, Winter or Summer term.

Offered as BA

Economics

Offered by Liberal Arts & Professional Studies as a Full-Time or Part-Time program, starting in the Fall, Winter or Summer term.

Offered as MA or PhD

Economics

Offered as BA or iBA

Economics / Science économique

Offered by Glendon as a Full-Time or Part-Time program, starting in the Fall, Winter or Summer term.

Offered as BES or Joint Program

Ecosystem Management

Offered by Faculty of Environmental Studies as a Full-Time or Part-Time program, starting in the Fall term.

Offered as BEd

Education

Offered by Faculty of Education as a Full-Time program, starting in the Fall term.

Offered as MLCE

Education – Leadership & Community Engagement

Offered as Graduate Diploma

Education in Urban Environments Graduate Diploma

Offered as MEd or PhD

Education – Language, Culture & Teaching

Offered as BA

Educational Studies

Offered by Faculty of Education as a Full-Time program, starting in the Fall term.

Offered as BEng

Electrical Engineering

Offered by Lassonde School of Engineering as a Full-Time program, starting in the Fall term.

Offered as MAScMSc or PhD

Electrical Engineering & Computer Science

Offered as Certificate

Emergency Management

Offered by Liberal Arts & Professional Studies as a Full-Time program, starting in the Fall, Winter or Summer term.

Offered as BA or BEng

Engineering & International Development Studies

Offered by Lassonde School of Engineering or Liberal Arts & Professional Studies as a Full-Time program, starting in the Fall term.

Offered as BA

English

Offered by Liberal Arts & Professional Studies as a Full-Time or Part-Time program, starting in the Fall, Winter or Summer term.

Offered as MA or PhD

English

Offered as BA

English & Professional Writing

Offered by Liberal Arts & Professional Studies as a Full-Time or Part-Time program, starting in the Fall, Winter or Summer term.

Offered as BA or iBA

English Studies / Études anglaises

Offered by Glendon as a Full-Time or Part-Time program, starting in the Fall, Winter or Summer term.

Offered as BSc

Environmental Biology

Offered by Faculty of Science as a Full-Time program, starting in the Fall, Winter or Summer term.

Offered as BES or Joint Program

Environmental Management & Technology – York/Seneca Joint Program

Offered by Faculty of Environmental Studies as a Full-Time program, starting in the Fall term.

Offered as BSc

Environmental Science

Offered by Faculty of Science as a Full-Time or Part-Time program, starting in the Fall or Summer term.

Offered as BES or Joint Program

Environmental Studies

Offered by Faculty of Environmental Studies as a Full-Time or Part-Time program, starting in the Fall, Winter or Summer term.

Offered as MES or PhD

Environmental Studies

Offered as Graduate Diploma

Environmental/Sustainability Education Graduate Diploma

Offered as MA

Études françaises

Offered as PhD

Études francophones

Offered as BA or iBA

European Studies

Offered by Liberal Arts & Professional Studies as a Full-Time or Part-Time program, starting in the Fall, Winter or Summer term.

Offered as MFA

Film

Offered as BFA

Film Production

Offered by School of the Arts, Media, Performance & Design as a Full-Time or Part-Time program, starting in the Fall or Summer term.

Offered as MF

Finance

Offered as BA

Financial & Business Economics

Offered by Liberal Arts & Professional Studies as a Full-Time or Part-Time program, starting in the Fall, Winter or Summer term.

Offered as MFAc

Financial Accountability

Offered as Graduate Diploma

Financial Engineering Graduate Diploma

Offered as Certificate

Financial Planning

Offered by Liberal Arts & Professional Studies as a Full-Time or Part-Time program, starting in the Fall, Winter or Summer term.

Offered as BA or iBA

French Studies

Offered by Liberal Arts & Professional Studies as a Full-Time or Part-Time program, starting in the Fall, Winter or Summer term.

Offered as BA or iBA

French Studies / Études françaises

Offered by Glendon as a Full-Time or Part-Time program, starting in the Fall, Winter or Summer term.

Offered as Certificate

Gender & Women’s Studies

Offered by Liberal Arts & Professional Studies as a Full-Time program, starting in the Fall, Winter or Summer term.

Offered as BA

Gender & Women’s Studies

Offered by Liberal Arts & Professional Studies as a Full-Time or Part-Time program, starting in the Fall, Winter or Summer term.

Offered as BA or iBA

Gender & Women’s Studies / Études des femmes et de genre

Offered by Glendon as a Full-Time or Part-Time program, starting in the Fall, Winter or Summer term.

Offered as Certificate

Gender & Women’s Studies: Advanced

Offered by Liberal Arts & Professional Studies as a Full-Time program, starting in the Fall term.

Offered as MA or PhD

Gender, Feminist & Women’s Studies

Offered as Graduate Diploma

General Interpreting Graduate Diploma

Offered as Certificate

Geographic Information Systems & Remote Sensing

Offered by Faculty of Environmental Studies, Lassonde School of Engineering or Liberal Arts & Professional Studies as a Full-Time program, starting in the Fall term.

Offered as BAiBA or BSc

Geography

Offered by Liberal Arts & Professional Studies or Faculty of Science as a Full-Time or Part-Time program, starting in the Fall or Summer term.

Offered as MAMSc or PhD

Geography

Offered as BA

Geography & Urban Studies

Offered by Liberal Arts & Professional Studies as a Full-Time or Part-Time program, starting in the Fall, Winter or Summer term.

Offered as BEng

Geomatics Engineering

Offered by Lassonde School of Engineering as a Full-Time or Part-Time program, starting in the Fall term.

Offered as Graduate Diploma

German & European Studies Graduate Diploma

Offered as BA or iBA

German Studies

Offered by Liberal Arts & Professional Studies as a Full-Time or Part-Time program, starting in the Fall, Winter or Summer term.

Offered as BA or BSc

Global Health

Offered by Faculty of Health as a Full-Time or Part-Time program, starting in the Fall or Winter term.

Offered as BA

Global Political Studies

Offered by Liberal Arts & Professional Studies as a Full-Time or Part-Time program, starting in the Fall, Winter or Summer term.

Offered as MA or PhD

Health

Offered as BA

Health & Society

Offered by Liberal Arts & Professional Studies as a Full-Time or Part-Time program, starting in the Fall, Winter or Summer term.

Offered as Graduate Diploma

Health Industry Management Graduate Diploma

Offered as Certificate

Health Informatics

Offered by Faculty of Health as a Full-Time program, starting in the Fall, Winter or Summer term.

Offered as Graduate Diploma

Health Psychology Graduate Diploma

Offered as Certificate

Health Services Financial Management

Offered by Liberal Arts & Professional Studies as a Full-Time or Part-Time program, starting in the Fall, Winter or Summer term.

Offered as BHS

Health Studies

Offered by Faculty of Health as a Full-Time or Part-Time program, starting in the Fall, Winter or Summer term.

Offered as Certificate

Hebrew & Jewish Studies: Advanced

Offered by Liberal Arts & Professional Studies as a Full-Time program, starting in the Fall term.

Offered as BA

Hellenic Studies

Offered by Liberal Arts & Professional Studies as a Full-Time or Part-Time program, starting in the Fall, Winter or Summer term.

Offered as BA or iBA

History

Offered by Liberal Arts & Professional Studies as a Full-Time or Part-Time program, starting in the Fall, Winter or Summer term.

Offered as MA or PhD

History

Offered as BA or iBA

History / Histoire

Offered by Glendon as a Full-Time or Part-Time program, starting in the Fall, Winter or Summer term.

Offered as BSc

Honours Integrated Science

Offered by Faculty of Science as a Full-Time program, starting in the Fall term.

Offered as Certificate

Human Resources Management

Offered by Liberal Arts & Professional Studies as a Full-Time or Part-Time program, starting in the Fall, Winter or Summer term.

Offered as BHRM

Human Resources Management

Offered by Liberal Arts & Professional Studies as a Full-Time program, starting in the Fall, Winter or Summer term.

Offered as MHRM or PhD

Human Resources Management

Offered as Certificate

Human Resources Management for Internationally Educated Professionals

Offered by Liberal Arts & Professional Studies as a Full-Time program, starting in the Fall term.

Offered as BA

Human Rights & Equity Studies

Offered by Liberal Arts & Professional Studies as a Full-Time or Part-Time program, starting in the Fall, Winter or Summer term.

Offered as BA or iBA

Humanities

Offered by Liberal Arts & Professional Studies as a Full-Time or Part-Time program, starting in the Fall, Winter or Summer term.

Offered as MA or PhD

Humanities

Offered as Certificate

Indigenous Studies

Offered by Liberal Arts & Professional Studies as a Full-Time program, starting in the Fall, Winter or Summer term.

Offered as BA

Individualized Studies

Offered by Liberal Arts & Professional Studies as a Full-Time or Part-Time program, starting in the Fall, Winter or Summer term.

Offered as MA

Information Systems & Technology

Offered as BA or BCom

Information Technology

Offered by Liberal Arts & Professional Studies as a Full-Time or Part-Time program, starting in the Fall, Winter or Summer term.

Offered as Certificate

Information Technology Auditing & Assurance

Offered by Liberal Arts & Professional Studies as a Full-Time program, starting in the Fall, Winter or Summer term.

Offered as Certificate

Information Technology for Internationally Educated Professionals

Offered by Liberal Arts & Professional Studies as a Full-Time program, starting in the Fall term.

Offered as BA

Interdisciplinary Social Science

Offered by Liberal Arts & Professional Studies as a Full-Time or Part-Time program, starting in the Fall, Winter or Summer term.

Offered as MA

Interdisciplinary Studies

Offered as BFA

Intermedia

Offered by School of the Arts, Media, Performance & Design as a Full-Time or Part-Time program, starting in the Fall, Winter or Summer term.

Offered as Graduate Diploma

International & Security Studies Graduate Diploma

Offered as BES or Joint Program

International Development

Offered by Faculty of Environmental Studies as a Full-Time or Part-Time program, starting in the Fall term.

Offered as BA

International Development Studies

Offered by Liberal Arts & Professional Studies as a Full-Time or Part-Time program, starting in the Fall, Winter or Summer term.

Offered as iBA/BBA or Joint Program

International Studies & Business Administration / Études internationales et administration des affaires

Offered by Glendon as a Full-Time program, starting in the Fall term.

Offered as BA or iBA

International Studies / Études internationales

Offered by Glendon as a Full-Time or Part-Time program, starting in the Fall, Winter or Summer term.

Offered as Certificate

Investment Management

Offered by Liberal Arts & Professional Studies as a Full-Time or Part-Time program, starting in the Fall, Winter or Summer term.

Offered as BA or iBA

Italian Studies

Offered by Liberal Arts & Professional Studies as a Full-Time or Part-Time program, starting in the Fall, Winter or Summer term.

Offered as BA

Jewish Studies

Offered by Liberal Arts & Professional Studies as a Full-Time or Part-Time program, starting in the Fall, Winter or Summer term.

Offered as Graduate Diploma

Jewish Studies Graduate Diploma

Offered as Graduate Diploma

Justice System Administration Graduate Diploma

Offered as BA or BSc

Kinesiology & Health Science

Offered by Faculty of Health as a Full-Time or Part-Time program, starting in the Fall term.

Offered as MAMFScMSc or PhD

Kinesiology & Health Science

Offered as Graduate Diploma

Language & Literacy Education Graduate Diploma

Offered as Certificate

Language Proficiency

Offered by Liberal Arts & Professional Studies as a Full-Time program, starting in the Fall term.

Offered as Graduate Diploma

Latin American & Caribbean Studies Graduate Diploma

Offered as Certificate

Law & Social Thought / Droit et pensée sociale

Offered by Glendon as a Full-Time program, starting in the Fall, Winter or Summer term.

Offered as BA

Law & Society

Offered by Liberal Arts & Professional Studies as a Full-Time or Part-Time program, starting in the Fall, Winter or Summer term.

Offered as Certificate

Law & Society

Offered by Liberal Arts & Professional Studies as a Full-Time or Part-Time program, starting in the Fall term.

Offered as LLM or PhD

Law (Osgoode Hall Law School)

Offered as Professional LLM

Law (Osgoode Professional Development)

Offered as JD

Law – Juris Doctor

Offered by Osgoode Hall Law School as a Full-Time program, starting in the Fall term.

Offered as BA

Linguistics

Offered by Liberal Arts & Professional Studies as a Full-Time or Part-Time program, starting in the Fall, Winter or Summer term.

Offered as MA or PhD

Linguistics & Applied Linguistics

Offered as BA or iBA

Linguistics & Language Studies / Linguistique et sciences du langage

Offered by Glendon as a Full-Time or Part-Time program, starting in the Fall, Winter or Summer term.

Offered as Certificate

Logistics

Offered by Liberal Arts & Professional Studies as a Full-Time or Part-Time program, starting in the Fall, Winter or Summer term.

Offered as Certificate

Management

Offered by Liberal Arts & Professional Studies as a Full-Time program, starting in the Fall, Winter or Summer term.

Offered as MMgt

Management

Offered as Certificate

Marketing

Offered by Liberal Arts & Professional Studies as a Full-Time program, starting in the Fall, Winter or Summer term.

Offered as MMKG

Marketing

Offered as BSc

Mathematical Biology

Offered by Faculty of Science as a Full-Time or Part-Time program, starting in the Fall, Winter or Summer term.

Offered as BA or BSc

Mathematics

Offered by Faculty of Science as a Full-Time or Part-Time program, starting in the Fall, Winter or Summer term.

Offered as MAMSc or PhD

Mathematics & Statistics

Offered as BA or iBA

Mathematics / Mathématiques

Offered by Glendon as a Full-Time or Part-Time program, starting in the Fall, Winter or Summer term.

Offered as Graduate Diploma

Mathematics Education Graduate Diploma

Offered as BA or BSc

Mathematics for Education

Offered by Faculty of Science as a Full-Time or Part-Time program, starting in the Fall, Winter or Summer term.

Offered as BEng

Mechanical Engineering

Offered by Lassonde School of Engineering as a Full-Time program, starting in the Fall term.

Offered as MASc or PhD

Mechanical Engineering

Offered as BFA

Media Arts

Offered by School of the Arts, Media, Performance & Design as a Full-Time or Part-Time program, starting in the Fall, Winter or Summer term.

Offered as Certificate

Meteorology

Offered by Lassonde School of Engineering as a Full-Time program, starting in the Fall term.

Offered as BA

Multicultural & Indigenous Studies

Offered by Liberal Arts & Professional Studies as a Full-Time or Part-Time program, starting in the Fall, Winter or Summer term.

Offered as BA or BFA

Music

Offered by School of the Arts, Media, Performance & Design as a Full-Time or Part-Time program, starting in the Fall, Winter or Summer term.

Offered as MA or PhD

Music

Offered as Graduate Diploma

Neuroscience Graduate Diploma

Offered as BScN

Nursing

Offered by Faculty of Health as a Full-Time program, starting in the Fall term.

Offered as MScN or PhD

Nursing

Offered as BScN

Nursing: Collaborative (York-Seneca-Georgian)

Offered by Faculty of Health as a Full-Time program, starting in the Fall term.

Offered as BScN

Nursing: Post-RN for Internationally Educated Nurses

Offered by Faculty of Health as a Full-Time program, starting in the Winter term.

Offered as

Nursing–Primary Health Care Nurse Practitioner (PHCNP)

Offered as

Nursing–RN to MScN Alternate Admission

Offered as BA

Philosophy

Offered by Liberal Arts & Professional Studies as a Full-Time or Part-Time program, starting in the Fall, Winter or Summer term.

Offered as MA or PhD

Philosophy

Offered as BA or iBA

Philosophy / Philosophie

Offered by Glendon as a Full-Time or Part-Time program, starting in the Fall, Winter or Summer term.

Offered as BSc

Physics & Astronomy

Offered by Faculty of Science as a Full-Time or Part-Time program, starting in the Fall, Winter or Summer term.

Offered as MSc or PhD

Physics & Astronomy

Offered as BA or iBA

Political Science

Offered by Liberal Arts & Professional Studies as a Full-Time or Part-Time program, starting in the Fall, Winter or Summer term.

Offered as MA or PhD

Political Science

Offered as BA or iBA

Political Science / Science politique

Offered by Glendon as a Full-Time or Part-Time program, starting in the Fall, Winter or Summer term.

Offered as BA

Portuguese & Luso-Brazilian Studies

Offered by Liberal Arts & Professional Studies as a Full-Time or Part-Time program, starting in the Fall, Winter or Summer term.

Offered as Graduate Diploma

Postsecondary Education: Community, Culture & Policy

Offered as BA

Professional Writing

Offered by Liberal Arts & Professional Studies as a Full-Time or Part-Time program, starting in the Fall term.

Offered as BA or BSc

Psychology

Offered by Faculty of Health as a Full-Time or Part-Time program, starting in the Fall, Winter or Summer term.

Offered as MA or PhD

Psychology

Offered as BAiBABSc or iBSc

Psychology/Psychologie (Glendon)

Offered by Glendon as a Full-Time or Part-Time program, starting in the Fall, Winter or Summer term.

Offered as MPIA

Public & International Affairs

Offered as BPA

Public Administration

Offered by Liberal Arts & Professional Studies as a Full-Time or Part-Time program, starting in the Fall, Winter or Summer term.

Offered as Certificate

Public Administration & Law

Offered by Liberal Arts & Professional Studies as a Full-Time or Part-Time program, starting in the Fall, Winter or Summer term.

Offered as Certificate

Public Policy Analysis

Offered by Liberal Arts & Professional Studies as a Full-Time or Part-Time program, starting in the Fall, Winter or Summer term.

Offered as MPPAL

Public Policy, Administration & Law

Offered as Certificate

Real Estate

Offered by Liberal Arts & Professional Studies as a Full-Time program, starting in the Fall, Winter or Summer term.

Offered as MREI

Real Estate and Infrastructure

Offered as Certificate

Rédaction professionnelle

Offered by Glendon as a Full-Time or Part-Time program, starting in the Fall term.

Offered as Certificate

Refugee & Migration Studies / Études sur la migration et sur les réfugiés

Offered by Faculty of Environmental Studies, Glendon or Liberal Arts & Professional Studies as a Full-Time or Part-Time program, starting in the Fall, Winter or Summer term.

Offered as Graduate Diploma

Refugee & Migration Studies Graduate Diploma

Offered as Joint Program or Certificate

Rehabilitation Services

Offered by Faculty of Health as a Full-Time or Part-Time program, starting in the Fall term.

Offered as BA

Religious Studies

Offered by Liberal Arts & Professional Studies as a Full-Time or Part-Time program, starting in the Fall, Winter or Summer term.

Offered as BA or BSc

Science & Technology Studies

Offered by Faculty of Science as a Full-Time or Part-Time program, starting in the Fall, Winter or Summer term.

Offered as MA or PhD

Science & Technology Studies

Offered as BFA

Screenwriting

Offered by School of the Arts, Media, Performance & Design as a Full-Time program, starting in the Fall or Summer term.

Offered as BA or iBA

Sexuality Studies

Offered by Liberal Arts & Professional Studies as a Full-Time or Part-Time program, starting in the Fall, Winter or Summer term.

Offered as BA or iBA

Sexuality Studies / Études sur la sexualité

Offered by Glendon as a Full-Time or Part-Time program, starting in the Fall, Winter or Summer term.

Offered as Certificate

Sexuality Studies / Études sur la sexualité

Offered by Glendon or Liberal Arts & Professional Studies as a Full-Time program, starting in the Fall, Winter or Summer term.

Offered as MA or PhD

Social & Political Thought

Offered as Graduate Diploma

Social Sector Management Graduate Diploma

Offered as BSW

Social Work

Offered by Liberal Arts & Professional Studies as a Full-Time program, starting in the Fall term.

Offered as MSW or PhD

Social Work

Offered as MA or PhD

Socio-Legal Studies

Offered as BA

Sociology

Offered by Liberal Arts & Professional Studies as a Full-Time or Part-Time program, starting in the Fall, Winter or Summer term.

Offered as MA or PhD

Sociology

Offered as BA or iBA

Sociology / Sociologie

Offered by Glendon as a Full-Time or Part-Time program, starting in the Fall, Winter or Summer term.

Offered as BEng

Software Engineering

Offered by Lassonde School of Engineering as a Full-Time program, starting in the Fall term.

Offered as Certificate

South Asian Studies

Offered by Liberal Arts & Professional Studies as a Full-Time or Part-Time program, starting in the Fall term.

Offered as BEng

Space Engineering

Offered by Lassonde School of Engineering as a Full-Time or Part-Time program, starting in the Fall term.

Offered as BA

Spanish

Offered by Liberal Arts & Professional Studies as a Full-Time or Part-Time program, starting in the Fall, Winter or Summer term.

Offered as BA or iBA

Spanish (Hispanic Studies) / Études hispaniques

Offered by Glendon as a Full-Time or Part-Time program, starting in the Fall, Winter or Summer term.

Offered as Certificate

Spanish-English Translation / Traducción ingles-espanõl

Offered by Glendon as a Full-Time program, starting in the Fall term.

Offered as BA or BSc

Statistics

Offered by Faculty of Science as a Full-Time program, starting in the Fall, Winter or Summer term.

Offered as BFA

Studio Art

Offered by School of the Arts, Media, Performance & Design as a Full-Time or Part-Time program, starting in the Fall, Winter or Summer term.

Offered as Certificate

Sustainable Energy

Offered by Faculty of Environmental Studies as a Full-Time program, starting in the Fall term.

Offered as Certificate

Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL)

Offered by Liberal Arts & Professional Studies as a Full-Time program, starting in the Fall or Summer term.

Offered as Certificate

Technical & Professional Communication

Offered by Glendon as a Part-Time program, starting in the Fall term.

Offered as BA or BFA

Theatre

Offered by School of the Arts, Media, Performance & Design as a Full-Time or Part-Time program, starting in the Fall or Summer term.

Offered as MFA

Theatre

Offered as MA or PhD

Theatre & Performance Studies

Offered as BA or iBA

Translation / Traduction

Offered by Glendon as a Full-Time or Part-Time program, starting in the Fall term.

Offered as MA

Translation Studies

Offered as BA or BSc

Undecided Major

Offered by Liberal Arts & Professional Studies or Faculty of Science as a Full-Time or Part-Time program, starting in the Fall, Winter or Summer term.

Offered as BA or BSc

Undecided Major / Majeure non déterminée

Offered by Glendon as a Full-Time or Part-Time program, starting in the Fall, Winter or Summer term.

Offered as BA

United States Studies

Offered by Liberal Arts & Professional Studies as a Full-Time or Part-Time program, starting in the Fall, Winter or Summer term.

Offered as Certificate

Urban Ecologies

Offered by Faculty of Environmental Studies as a Full-Time program, starting in the Fall term.

Offered as BA or iBA

Urban Studies

Offered by Liberal Arts & Professional Studies as a Full-Time or Part-Time program, starting in the Fall, Winter or Summer term.

Offered as Certificate

Urban Studies

Offered by Liberal Arts & Professional Studies as a Full-Time program, starting in the Fall term.

Offered as BES or Joint Program

Urban Sustainability – York/Seneca Joint Program

Offered by Faculty of Environmental Studies as a Full-Time program, starting in the Fall term.

Offered as Graduate Diploma

Value Theory & Applied Ethics Graduate Diploma

Offered as MFA or PhD

Visual Arts

Offered as BA

Work & Labour Studies

رشته های مقطع فوق لیسانس و دکترا

Offered as MAcc

Accounting

Offered as Graduate Diploma

Advanced Management Graduate Diploma

Offered as MA or PhD

Anthropology – Social

Offered as MA

Art History

Offered as PhD

Art History & Visual Culture

Offered as Graduate Diploma

Arts & Media Administration Graduate Diploma

Offered as Graduate Diploma

Asian Studies Graduate Diploma

Offered as MSc or PhD

Biology

Offered as Graduate Diploma

Business & Sustainability Graduate Diploma

Offered as EMBAIMBAMBA, MBA in India, MBA/JD, MBA/MFA/MA or PhD

Business Administration

Offered as MBAN

Business Analytics

Offered as MSc or PhD

Chemistry

Offered as MA or PhD

Cinema & Media Studies

Offered as MASc or PhD

Civil Engineering

Offered as MA or PhD

Communication & Culture

Offered as MCI

Conference Interpreting

Offered as MA or PhD

Critical Disability Studies

Offered as Graduate Diploma

Curatorial Studies in Visual Culture Graduate Diploma

Offered as MA or MFA

Dance

Offered as PhD

Dance Studies

Offered as Graduate Diploma

Democratic Administration Graduate Diploma

Offered as MDes

Design

Offered as MA

Development Studies

Offered as MA or MSc

Digital Media

Offered as MDEM

Disaster & Emergency Management

Offered as Graduate Diploma

Early Childhood Education Graduate Diploma

Offered as MSc or PhD

Earth & Space Science

Offered as MA or PhD

Economics

Offered as MLCE

Education – Leadership & Community Engagement

Offered as Graduate Diploma

Education in Urban Environments Graduate Diploma

Offered as MEd or PhD

Education – Language, Culture & Teaching

Offered as MAScMSc or PhD

Electrical Engineering & Computer Science

Offered as MA or PhD

English

Offered as MES or PhD

Environmental Studies

Offered as Graduate Diploma

Environmental/Sustainability Education Graduate Diploma

Offered as MA

Études françaises

Offered as PhD

Études francophones

Offered as MFA

Film

Offered as MF

Finance

Offered as MFAc

Financial Accountability

Offered as Graduate Diploma

Financial Engineering Graduate Diploma

Offered as MA or PhD

Gender, Feminist & Women’s Studies

Offered as Graduate Diploma

General Interpreting Graduate Diploma

Offered as MAMSc or PhD

Geography

Offered as Graduate Diploma

German & European Studies Graduate Diploma

Offered as MA or PhD

Health

Offered as Graduate Diploma

Health Industry Management Graduate Diploma

Offered as Graduate Diploma

Health Psychology Graduate Diploma

Offered as MA or PhD

History

Offered as MHRM or PhD

Human Resources Management

Offered as MA or PhD

Humanities

Offered as MA

Information Systems & Technology

Offered as MA

Interdisciplinary Studies

Offered as Graduate Diploma

International & Security Studies Graduate Diploma

Offered as Graduate Diploma

Jewish Studies Graduate Diploma

Offered as Graduate Diploma

Justice System Administration Graduate Diploma

Offered as MAMFScMSc or PhD

Kinesiology & Health Science

Offered as Graduate Diploma

Language & Literacy Education Graduate Diploma

Offered as Graduate Diploma

Latin American & Caribbean Studies Graduate Diploma

Offered as LLM or PhD

Law (Osgoode Hall Law School)

Offered as Professional LLM

Law (Osgoode Professional Development)

Offered as MA or PhD

Linguistics & Applied Linguistics

Offered as MMgt

Management

Offered as MMKG

Marketing

Offered as MAMSc or PhD

Mathematics & Statistics

Offered as Graduate Diploma

Mathematics Education Graduate Diploma

Offered as MASc or PhD

Mechanical Engineering

Offered as MA or PhD

Music

Offered as Graduate Diploma

Neuroscience Graduate Diploma

Offered as MScN or PhD

Nursing

Offered as

Nursing–Primary Health Care Nurse Practitioner (PHCNP)

Offered as

Nursing–RN to MScN Alternate Admission

Offered as MA or PhD

Philosophy

Offered as MSc or PhD

Physics & Astronomy

Offered as MA or PhD

Political Science

Offered as Graduate Diploma

Postsecondary Education: Community, Culture & Policy

Offered as MA or PhD

Psychology

Offered as MPIA

Public & International Affairs

Offered as MPPAL

Public Policy, Administration & Law

Offered as MREI

Real Estate and Infrastructure

Offered as Graduate Diploma

Refugee & Migration Studies Graduate Diploma

Offered as MA or PhD

Science & Technology Studies

Offered as MA or PhD

Social & Political Thought

Offered as Graduate Diploma

Social Sector Management Graduate Diploma

Offered as MSW or PhD

Social Work

Offered as MA or PhD

Socio-Legal Studies

Offered as MA or PhD

Sociology

Offered as MFA

Theatre

Offered as MA or PhD

Theatre & Performance Studies

Offered as MA

Translation Studies

Offered as Graduate Diploma

Value Theory & Applied Ethics Graduate Diploma

Offered as MFA or PhD

Visual Arts

 

 

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *